Ethereum | Nowy rekord ceny!

9 141

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, osiągnęła nowy, cenowy rekord wszech czasów.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ethereum wyceniane jest na Bitstamp na poziomie 1499,33 USD:

ethereum rekord ceny
kurs ETH/ USD od TradingView

Kryptowaluta wzrosła o blisko 9% procent w ciągu ostatnich 24 godzin. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie 170,5 miliardów dolarów.

Styczeń był, jak dotąd, najlepszym miesiącem w historii ceny ethereum

Ethereum wkroczyło w miesiąc luty z kapitalizacją rynkową przekraczającą 151 miliardów dolarów, czyli nieco poniżej 15% wartości wszystkich kryptowalut. Oznacza to również, że dwie największe kryptowaluty, bitcoin i ethereum, mają łączną dominację na poziomie 75%, pozostawiając resztę stawki daleko w tyle.

Jak pokazują dane Money Movers, ethereum wyprzedziło bitcoina pod względem dziennej wartości transferu, osiągając 19,1 miliarda dolarów dziennie – w porównaniu z 9,78 miliardami dolarów w sieci Bitcoin.

bitcoin ethereum

Więcej na ten temat przeczytacie w poniższym wpisie:

Ethereum ma przed sobą pracowity miesiąc

W tym miesiącu przed Ethereum kilka ważnych wydarzeń. Najwięcej emocji wzbudza z pewnością umożliwienie inwestorom instytucjonalnym zaangażowanie się w aktywo. 8 lutego Grupa CME uruchomi kontrakty futures na ethereum.

Rynek oczekuje również większej ekspozycji instytucjonalnej za pośrednictwem Greyscale Ethereum Trust, który w zeszłym tygodniu wznowił prywatną ofertę swoich akcji dla akredytowanych inwestorów. Będą one również dostępne za pośrednictwem funduszy Galaxy Digital skoncentrowanych na Ethereum, które – zgodnie z treścią listu do inwestorów – mają zostać uruchomione w połowie lutego.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze