Enjin | 800% wzrostu w 30 dni

Nowe partnerstwa, rosnąca popularność sektora NFT i zbliżająca się premiera JumpNet. To oczywiście tylko kilka powodów, dla których Enjin zyskał na wartości o ponad 800% w ciągu ostatnich 30 dni.

Tokeny niewymienialne (NFT) szturmem zdobywają świat. Doniesienia o rekordowych wynikach sprzedaży dzieł sztuki cyfrowej regularnie pojawiają się w nagłówkach serwisów informacyjnych – już nie tylko tych o proweniencji krypto. Co kryje się za tak dużym sukcesem ENJ?

Studium wzrostu Enjin

Enjin już od lat jest dobrze przygotowany do wykorzystania aktualnie rosnącego trendu. Jego współzałożyciel – Witek Radomski był również zaangażowany w rozwój standardu tokena ERC-1155, który umożliwił stworzenie NFT na sieć Ethereum (ETH).

Cena ENJ wzrosła w zeszłym miesiącu o 800% z poziomu 0,34 USD (23 lutego) do nowego rekordowego poziomu 3,09 USD (15 marca) w towarzystwie niesłabnącego wzrostu wolumenu obrotu.

enjin kurs
ENJ/USDT; źródło: TradingView

Trzy powody gwałtownego wzrostu Enjin obejmują zapowiedź jego rozwiązania JumpNet do skalowania Ethereum, zwiększoną ekspozycję i wolumeny obrotów z powodu inicjacji notowań na wielu giełdach oraz nieostający wzrost sektora NFT.

Niższe opłaty za transakcje NFT

Enjin zaczął nabierać tempa na początku marca po tym, jak projekt ujawnił informacje o JumpNet, czyli prywatnej wersji łańcucha blokowego Ethereum, która wykorzystuje mechanizm konsensusu Proof of Authority (PoA), aby umożliwić natychmiastowe, wolne od gasu transakcje łańcuchowe.

Wysokie koszty transakcji pozostają jednym z największych wyzwań stojących przed społecznością kryptowalut w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dzięki zwiększonemu wykorzystaniu sieci Ethereum przez protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi) i rosnącej popularności NFT.

JumpNet, który ma zostać uruchomiony 6 kwietnia, ma na celu rozwiązanie tego problemu dla sektora NFT, umożliwiając użytkownikom wysyłanie i otrzymywanie tokenów Enjin Coin i ERC-1155 bez zbędnych opłat.

Enjin planuje również zintegrować Efinity, zdecentralizowany łańcuch bloków dla NFT, który „będzie obsługiwał funkcje i zasoby tokena nowej generacji z dowolnego łańcucha bloków”. Zdaniem zespołu pomoże to umożliwić współdziałanie wielu łańcuchów i pozwoli posiadaczom NFT na dowolnym łańcuchu bloków przejść do JumpNet i korzystać z bezpłatnych transakcji.

Wejście na nowe parkiety pomogło Enjin bardzo szybko rozszerzyć bazę użytkowników

Drugim czynnikiem, który miał ostatnimi czasy wpływ na cenę ENJ było niewątpliwie rozpoczęcie notowań tokena na parkietach wielu popularnych giełd kryptowalut. Doprowadziło to do tego, że całkowity wolumen obrotu tokenem osiągnął nowe maksima, wzrósł również aktywność on-chain a wraz z nią liczba aktywnych adresów z niezerowym saldem:

enjin
wykres liczby aktywnych, niepustych adresów Enjin; źródło: Glassnode

Notowania przyspieszyły momentum ENJ już pod koniec lutego, kiedy pary handlowe ENJ zostały dodane do Crypto.com i FTX.

Mania NFT przyspiesza rozwój ekosystemu Enjin

Trzecim powodem, dla którego cena tokena ENJ poszła w górę o 800% to na pewno ogólny wzrost zainteresowania sektorem NFT (tokenów niewymienialnych – patrz koniec artykułu). Na fali szaleństwa wokół NFT, zespół deweloperski Enjin podjął szereg inspirujących i doskonale rokujących na przyszłość partnerstw. Zwróciło to jeszcze większą uwagę branży na projekt.

Jedną z ostatnich implementacji Enjin w sektorze gamingowym jest Age of Rust, o czym pisaliśmy całkiem niedawno. Oprócz tego warto wymienić The Six Dragons, Ludena Protocol i południowokoreańską aplikację społecznościową GameTalkTalk.

Przed Enjin świetlana przyszłość?

Rozwój NFT i obietnica stworzenia wolnego od opłat środowiska, które obsługuje tokeny niewymienialne z różnych łańcuchów bloków zdaje się dawać dobre rokowania odnośnie gotowości ekosystemu Enjin do dalszego wzrostu podczas obecnej hossy.

Ponieważ koncepcja tokenizacji wykracza znacząco poza sztukę i obejmuje obszary takie jak nieruchomości i dokumenty historyczne, projekty, które zapewniają przyjazny dla użytkownika ekosystem NFT, mogą ostatecznie stać się centralnym elementem szybko rozwijającej się branży aktywów cyfrowych.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze