Delisting BCH i BSV na OKCoin |”Aby chronić Bitcoin przed „złośliwą wojną informacyjną” Craiga Wrighta”

3 692

Próbując chronić ekosystem Bitcoin, OKCoin usunie ze swojej platformy dwa hard forki BTC – Bitcoin Cash i Bitcoin SV. Giełda obwinia za to Craiga Wrighta.

Popularna giełda kryptowalut OKCoin podjęła decyzję o usunięciu dwóch forków Bitcoin – Bitcoin Cash (BCH) i Bitcoin SV (BSV). Według dyrektor generalnej platformy, firma robi to, co leży w najlepszym interesie ekosystemu Bitcoina. Jednocześnie próbuje tym samym przeciwstawić się wpływowi i skutkom niedawnych działań Craiga Wrighta.


OKCoin | Delisting BSV i BCH

Giełda ogłosiła wczoraj, że od 1 marca 2021 r. zawiesi handel i całkowicie usunie ze swojego parkietu dwa hard forki Bitcoina. Hong Fang, dyrektor generalna OKCoin, opublikowała szczegółowy post, aby rzucić nieco światła na tę decyzję.

Argumentowała, że ​​giełda często bada, które monety powinna utrzymać, a które usunąć w ramach rozwijającego się systemu. Tak czy inaczej, delisting BCH i BSV ma bardziej „wyjątkową historię i kontekst”.

W artykule czytamy, że BTC, jako pierwsza w historii kryptowaluta, dała początek całej branży. Podczas gdy forki są stosunkowo częstym zjawiskiem w ekosystemie, Bitcoin Cash i Bitcoin SV obdarzone są w tym względzie specjalną uwagą.

Obydwie cyfrowe monety pojawiły się już kilka lat temu. Ich zwolennicy preferowali różne ścieżki skalowania i każdy z nich twierdził, że „jego moneta” jest „prawdziwym Bitcoinem”. Fang uważa jednak, że ​​inwestorzy kryptowalut i rynek jasno określili, „po co Bitcoin został zbudowany”, ponieważ kapitalizacja rynkowa BTC osiągnęła 1 bilion USD, podczas gdy BCH i BSV są wyceniane na 1,5% i 0,5% oryginalnej wersji.

Gdzie co w tym wszystkim Craig Wright?

Fang wyjaśniła, że kapitalizacja rynkowa sama w sobie nie jest bynajmniej wystarczającym powodem do delistingu dwóch aktywów kryptowalutowych. Pani prezes dotknęła jednak tematu niedawnego pozwu złożonego przez prawników Craiga Wrighta, w którym wezwano kilka stron internetowych do usunięcia whitepapera Bitcoin (patrz wyżej).

Wright wielokrotnie twierdził, bez jednoznacznych dowodów, że jest prawdziwym Satoshim Nakamoto – anonimowym twórcą Bitcoina. Jest także „bardzo znaczącym i wpływowym interesariuszem” w BSV, nawet jeśli „nie kontroluje ani nie jest właścicielem całej społeczności”, jak wyjaśniła Fang.

W związku z tym OKCoin uznała, że musi działać i wspierać oryginalny ekosystem Bitcoin, usuwając z listy dwa najbardziej znane hard forki.

W poście czytamy również że ta decyzja jest próbą „zdecydowanego stanięcia w obronie wspólnego ducha społeczności open source, wspierania ekosystemu Bitcoin i ochrony nowych inwestorów”.

Uznając, że niektórzy członkowie społeczności BSV i BCH również mogą tworzyć wartość, OKCoin zapewniła, że nie może zignorować „złośliwej wojny informacyjnej prowadzonej przez Craiga Wrighta” i niektórych jego zwolenników.

„Uważamy, że oba czynniki są bardzo destrukcyjne dla Bitcoina – fundamentu naszej branży. Zanim będziemy mieli lepszy sposób zarówno na oddzielenie BSV od ataku Wrighta na społeczność open source, jak i na odróżnienie tych dwóch protokołów pochodnych względem oryginalnego Bitcoina na naszej platformie, czujemy się bardziej komfortowo, usuwając je.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze