Czy warto załadować portfel tym altcoinem właśnie teraz?

Niemała presja niedźwiedzi spowodowała, że większość rynku aktywów cyfrowych skorygowała swoje notowania nawet o 50%. W jednym z ostatnich raportów Messari, jego autor Roberto Talamas pokusił się o dokładne przeanalizowanie wyników z 5 podstawowych, branżowych sektorów. Zobaczcie, jakie wnioski płyną z tej analizy…

Wzrosty podczas spadków

W raporcie Messari czytamy, że najmniej dotknięte spadkami zostały coiny z sektora smart kontraktów, takie jak Solana, Cosmos, Polkadot, Kusama i jeszcze kilka innych.

Rynek kryptowalut przedstawia sobą w ostatnim czasie spory wymiar zmienności. Realnie rzecz biorąc, pierwsze zamknięcia „na plusie” miały miejsce dopiero przedwczoraj, tj. 3 czerwca. Talamas zwraca uwagę na fakt, że to właśnie sektor smart kontraktów odnotował ogólny zwrot w wysokości 3,11% w aktywach takich jak Solana, DOT, ATOM, KSM, CKB.

Autor raportu dodał:

„Ceny aktywów na całym świecie spadły w połowie tygodnia, co spowodowało straty na poziomie 10–25%. Począwszy od 30 maja, zwroty w ramach portfolio znalazły pewien grunt ponieważ ceny odbiły się, odzyskując część wyników z początku tygodnia.”

Wysoka zmienność Solana

Talamas zauważył także wysoki stopień ożywienia w ramach wspomnianych wyżej sektorów. Jednakże, pod koniec tygodnia DeFi i Web3 zaczęły osiągać gorsze wyniki i odnotowały umiarkowane straty.

W sektorach Web3 i DeFi najgorzej wypadły Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) i Aave (AAVE). UNI i AAVE odnotowały odpowiednio około 3,5 i 4,7% strat, podczas gdy w tym samym okresie czasu LINK miał 6% stratę.

altcoiny
Solana SOL SOLUSDT; źródło: Messari

Sugeruje to zdecydowany wzrost zmienności.

„(Zmienność) utrzymuje się na podwyższonym poziomie we wszystkich portfelach sektorowych po gwałtownym wzroście wywołanym krachem na rynku w połowie maja. Przed krachem zmienność we wszystkich sektorach była mniej więcej taka sama i wahała się od 3-6%. Po krachu zmienność sektorów uległa znacznemu rozproszeniu.”

Wraz ze zmiennością wzrosła również korelacja między Solaną a wszystkimi aktywami. Ta metryka osiągnęła dla niektórych par wyniki na poziomie nawet 85% i 95%.

Jak widać poniżej, korelacja SOL z dominującym na rynku aktywem, Bitcoinem, stale rośnie. Talamas zaznaczył, że trend ten rozpoczął się na początku maja. Był to okres, gdy niektóre kryptowaluty zaczęły odnotowywać straty.

„Korelacja między Ethereum a wszystkimi sektorami jest obecnie równa lub wyższa niż 90%. Oprócz portfeli, które mają dużą alokację do Ethereum (Smart Contract Platforms i Top Assets), portfele DeFi i DEX to portfolia o najwyższych współczynnikach korelacji wynoszących odpowiednio 94% i 93%.”

altcoiny
korelacja SOL/BTC; źródło: Messari

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji Solana (SOL) wyceniana jest na poziomie 42,05 USD z 44% zyskiem na wykresie tygodniowym. Warto zastanowić się, czy i ewentualnie kiedy SOL jest w stanie przetestować rekordowe poziomy ceny z maja tego roku?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze