Czy ten altcoin jest gwiazdą rynku spot?

W ciągu ostatnich kilku dni ceny większości czołowych altcoinów rosły. Ruchy w górę wyniosły ich skumulowaną kapitalizację rynkową o ponad 15% w ciągu zaledwie jednego tygodnia…

Jednym ze zwycięzców ostatniego tygodnia był Polkadot, z wzrostem ceny na poziomie około 25,32%. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, wzrost ceny w skali ostatnich 2 tygodni stanowi już ponad 55%. Pytanie, czy cenę DOT czeka teraz korekta, czy też zdoła kontynuować ruch w górę wykresu, w kierunku dotychczasowego ATH na poziomie 49,35 USD, które rynek wyznaczył 3 miesiące temu, dokładnie 15 maja?

Polkadot – gwiazda rynku spot

Rynek spot wykazuje duży entuzjazm względem Polkadot. Świece o dużej objętości, wraz z ostatnimi wzrostami cen, podkreśliły sporą aktywność na tym rynku.

W niedawnym raporcie Krakena wykazano, że DOT był w zeszłym tygodniu czwartym najlepiej sprzedającym się altem o średniej kapitalizacji na giełdzie, a jego wolumeny handlowe wzrosły o 6,2%. To znowu wskazuje na rosnące zainteresowanie tym aktywem w handlu spot.

źródło: Kraken

Czy DOT ma szansę na kontynuację wzrostów?

Warto zauważyć, że chociaż cena aktywa spadła po 1 sierpnia, kapitalizacja rynkowa w obiegu nadal rosła. To dobry znak dla altcoina.

Biorąc to pod uwagę, spojrzenie na czterogodzinny wykres dla DOT pokazuje, że wolumeny handlu są stosunkowo wysokie, pomimo korekt. Poziom 20 USD jest kluczowym punktem dla aktywa, ponieważ działał jako długoterminowe wsparcie przez większość maja i czerwca. Gdy ten poziom zostanie przekroczony, istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów.

Kwestia sentymentu

Na większość rajdów altcoinów ogromny wpływ mogą mieć czynniki zewnętrzne, takie jak sentyment.

Nie inaczej wygląda to w odniesieniu do Polkadot, który odnotował 1 sierpnia znaczący wzrost w zakresie wolumenów społecznościowych, największy od miesiąca. Całkowity ważony sentyment DOT również doświadczył gwałtownego wzrostu.

sentyment na DOT
Źródło: Sanbase

Cena Polkadot przyniosła przyzwoite zwroty z inwestycji, przy czym miesięczny zwrot z inwestycji wyniósł 17,46%. Chociaż wyższe zwroty mogą często odnosić się do aktywów wysokiego ryzyka, Polkadot radził sobie na tym froncie bardzo dobrze.

Współczynnik Sharpe’a, miara, która charakteryzuje wydajność aktywów w porównaniu do aktywów „wolnych od ryzyka” w danym okresie, również odnotował znaczny skok na wykresie DOT. Mówiąc prościej, Polkadot jest teraz znacznie bardziej „wolny od ryzyka” niż cztery miesiące temu, ponieważ ostatni szczyt wskaźnika Sharpe Ratio miał miejsce 5 kwietnia.

DOT: Współczynnik Sharpe’a – źródło: Messari

Z archiwum Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze