Czy nowi kupujący powinni inwestować w ETH teraz, na kilka dni przed hard forkiem London?

W ciągu ostatniego tygodnia ETH zaliczyło niemały wzrost ceny. Na kilka dni przed oczekiwanym hard forkiem London, sytuacja rynkowa największego altcoina wywołuje spore emocje. Czego można się spodziewać po cenie ethereum w przyszłym tygodniu?

Rynek altcoinów coraz wyżej

Altcoiny mają się całkiem nieźle. Ethereum, jako topowy altcoin, w dużej mierze wpływa na ceny innych głównych altów, a także ogólnie na potencjał rajdów ceny w tym sektorze.

Niedawny raport pokazał wyraźny wzrost całkowitej, globalnej liczby użytkowników kryptowalut w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podkreślając, jak podwoiła się ona w ciągu zaledwie czterech miesięcy, sięgając w czerwcu tego roku 221 milionów. Na początku 2021 r. BTC i ETH posiadały razem 80% udziału w rynku, który w ostatnim miesiącu spadł do 61%. W tym samym czasie alty zwiększyły swój udział z 20% do 38%.

Czy warto „wchodzić” w Ethereum właśnie teraz?

Większe, ewentualne zmiany na rynku altcoinów będą zależeć od ruchów ethereum, które będą mieć miejsce w nadchodzących tygodniach. MVRV na wykresach ETH wskazuje średni zysk lub stratę wszystkich posiadaczy monet na podstawie ceny, którą miały one w chwili, kiedy po raz ostatni zmieniły właściciela. Spojrzenie na (30-dniowy) MVRV Ethereum wykazuje, że monety przyniosły zysk. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji wskaźnik był najwyższy od 15 maja i wynosił 11,54%.

Odnotowane 28 lipca 593 tys. aktywnych adresów stanowiło przyzwoity wzrost (najwyższy skok od 28 czerwca). Dodatkowo, znaczący wzrost wolumenu transakcji ujawnił 28 lipca duże transakcje na Ethereum. Podobny wzrost transakcji zaobserwowano tydzień temu, 21 lipca.

źródło: Sanbase


Rentowność ETH

Pomimo stosunkowo wysokiego MVRV (30d) Ethereum, wskaźniki odzwierciedlały oczekiwania rynku związane z zaplanowanym na 4 sierpnia hard forkiem w London. W raporcie podkreślono, że 30-dniowe MVRV ETH było na 9-procentowym plusie. Oznaczało to, że średni zysk tych, którzy byli w posiadaniu ETH od co najmniej 1 miesiąca wynosi około 9%, co jest dobre dla hodlerów, ale stwarza ryzyko dla kupujących.

Co więcej, spojrzenie na wskaźnik Sharpe’a Ethereum, który porównał jego wydajność do aktywów „wolnych od ryzyka” w określonym przedziale czasu, wskazało, że 26 lipca ETH osiągnął w tym wskaźniku szczyt. Wartość wskaźnika Sharpe’a wyniosła 3,95. Trzy dni później było to już 1,27.

Pomimo spadku o prawie 50%, warto zauważyć, że nadal jest to wskazanie wyższe, niż miało to miejsce od końca maja do początku lipca. Oznaczało to, że rentowność ETH dla każdej dodatkowej jednostki ryzyka była wciąż wyższa w porównaniu do ostatnich kilku miesięcy.

rentowność eth
źródło: Messari

Wydaje się prawdopodobne, że ethereum jest w tej chwili nieco ryzykowne dla „nowych” kupujących. Warto poczekać do hard forku – na ustabilizowanie się rynku.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze