CME: Micro futures na ETH już od 6 grudnia?

Cena ethereum odnotowała dziś rano nowy rekord. Stało się to niedługo po tym, jak CME ogłosiła plan uruchomienia kontraktów Micro Futures na ETH.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, nowe ATH etheru utrzymywało się na poziomie 4635 USD.

Największa sieć smart kontraktów utrzymała tygodniowe tempo, aby osiągnąć nowy szczyt i 6-procentowy wzrost w ciągu dnia. W ciągu ostatnich siedmiu dni cena ETH wzrosła o 10%, a w ciągu ostatniego miesiąca o 34%.

₿yzantinΞ General skomentował, że prawdopodobnie nie będzie wielu aktywów, które w ciągu najbliższych kilku miesięcy zdołają przewyższyć wymiar wzrostów, na które ma szykować się ETH.

Ekonomia deflacyjna

Katalizatorem wzrostu ceny ETH może okazać się deflacyjny model emisji nowych monet w sieci. W ciągu ostatniego tygodnia emisja ethereum była faktycznie deflacyjna – spalono więcej ETH niż wydobyto.

Według danych Ultrasound.Money, od początku sierpnia spalono już ponad 743 000 ETH. Przy obecnej cenie monety te są warte około 3,5 miliarda dolarów. Dodajmy, że sieć Ethereum spala aktualnie około 15 000 ETH dziennie.


CME uruchomi „mikro” kontrakty terminowe na ETH?

Najnowszy impuls wzrostowy pojawił się wkrótce po tym, jak Chicago Mercantile Exchange ogłosiła nową inicjatywę odnośnie ETH. Zgodnie z treścią komunikatu prasowego PR Newswire, rozmiar „mikro” kontraktów terminowych na ether odnosi się do jednej dziesiątej wielkości aktywa. Instrument wejdzie do obrotu 6 grudnia bieżącego roku.

Produkt pojawia się kilka miesięcy po uruchomieniu przez CME kontraktów „micro” futures na bitcoin, których wielkość wynosi odpowiednio jedną dziesiątą wielkości BTC. Od czasu premiery w maju, sprzedano już ponad 2,7 miliona tych kontraktów. Tymczasem, kontrakty terminowe na ETH osiągnęły od momentu uruchomienia wymiar sprzedaży na poziomie 675 000 kontraktów, co daje około 33,8 miliona ETH.

Zarówno kontrakty Micro Ether, jak i Micro Bitcoin umożliwiają dostrojenie wymiaru zaangażowania inwestorów. Ponieważ zarówno ether, jak i bitcoin osiągnęły ostatnio rekordowe wyceny, wielu inwestorów z chęcią kieruje swą uwagę w stronę bardziej zachowawczego wymiaru ekspozycji.

Tim McCourt z CME zdaje sobie sprawę, dlaczego tak jest:

„Od czasu wprowadzenia kontraktów terminowych na ether w lutym, obserwowaliśmy stały wzrost płynności tych kontraktów, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych. Jednocześnie, od czasu wprowadzenia tych kontraktów, cena ETH wzrosła ponad dwukrotnie, tworząc popyt na kontrakt o rozmiarze mikro, aby ten rynek był jeszcze bardziej dostępny dla szerszego grona uczestników.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze