Blisko 70% adresów Dogecoin notuje zysk

17 120

Dane pokazują, że prawie 70% wszystkich posiadaczy DOGE jest obecnie w stanie „in profit”, mimo że cena kryptowaluty spadła z najwyższego w historii poziomu (powyżej 0,70 USD) do około 0,245 USD.

Według danych IntoTheBlock, 68% posiadaczy DOGE jest obecnie w stanie zysku, podczas gdy 26% traci pieniądze. Tylko 6% posiadaczy tej kryptowaluty wychodzi na zero.

doge in profit
źródło: link

Jak zapewne pamiętasz, prawdziwy szał na DOGE rozpoczął się na początku tego roku. Rezultatem zwiększonego zainteresowania kryptowalutą stał się 10 000% rajd ceny.

Krótko po tym, jak kryptowaluta zaczęła notować znaczący wzrost, Elon Musk napędził rajd, publikując tweety o DOGE. Rekordowy poziom ceny aktywo osiągnęło po wystąpieniu Muska w Saturday Night Live. Od tamtej pory cena DOGE sukcesywnie spadała, aż do obecnych poziomów.

doge wykres
źródło: link


Większość posiadaczy Dogecoin jest jednak w stanie zysku. Wielu inwestorów zdecydowało się po drodze na dodatkowe zakupy. Glauber Contessoto, inwestor Dogecoin, który na początku lutego zainwestował w DOGE oszczędności życia w kwocie 250 000 dolarów, zwiększył wymiar swojej inwestycji, lokując w aktywo dodatkowe 25 000 dolarów.

Podczas wywiadu udzielonego w czerwcu CNBC Contessoto powiedział, że nie traci wiary w swoją inwestycję i planuje dokupować więcej DOGE podczas spadków. Planował utrzymać inwestycję przez co najmniej rok.

Zgodnie z jego słowami, ludzie „wchodzą w kryptowaluty na krótką metę i nie mają cierpliwości […]”. Dodał, że inwestorzy, którzy nie są w stanie „przeżyć wahań”, „być może nie są przygotowani na kryptowaluty”.

Co sądzisz na ten temat?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze