Apetyt na altcoin, który wzrósł o 238% natychmiast po premierze

7 235

Popularny trader i analityk Crypto Messiah zwraca uwagę na jeden altcoin, który zaliczył 238% wzrostu w mniej niż 10 dni.

Crypto Messiah poinformował swoich 72 000 obserwujących na Twitterze, że Badger DAO (BADGER) bardzo mu się podoba. Pokusił się nawet o przeprowadzenie wywiadu z założycielem projektu, Chrisem Spadaforą.

„Chłopaki… [ja] byłem prawdopodobnie pierwszą osobą, która przeprowadziła wywiad z Chrisem Spadaforą w transmisji na temat Badger DAO i tweetowała o tym przez ponad miesiąc. Najwyraźniej to lubię”.

Czym jest altcoin Badger DAO?

Badger to świeża krew w sektorze kryptowalut. Jego celem jest tworzenie produktów i infrastruktury w celu przyspieszenia wykorzystania Bitcoin (BTC) jako zabezpieczenia w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi). System Badgera zachęca członków społeczności do współpracy i tworzenia produktów, które przyniosą korzyści wszystkim uczestnikom.

„Członkowie społeczności Badger mogą proponować nowe pomysły produktowe do DAO, przedstawiać je większej społeczności za pośrednictwem wideo i ostatecznie przyjmować propozycję, jeśli przejdzie ona przez te etapy do oficjalnego głosowania w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu zespół Badger DAO będzie z nimi współpracował, aby zaproponowane rozwiązanie zbudować, sfinansować i sprzedać.

Oczywiście podstawową intencją jest to, że propozycji nie składa pojedynczy członek społeczności, ale wielu współpracowników zbiera się razem, aby stworzyć najlepsze produkty, jakie tylko są możliwe”.

Członkowie społeczności, którzy tworzą produkty, inwestorzy Badger, a także DAO mają mieć udział w zyskach generowanych przez produkt.

Co oferuje Badger?

Altcoin Badger DAO oferuje dwa produkty. Pierwszym z nich jest Sett, który jest agregatorem zysków DeFi. Specjalizuje się w tokenizowanych aktywach BTC. Drugim produktem jest Digg, który jest tokenem niezwiązanym z powiernictwem. Ten z kolei jest powiązany z ceną BTC.

„To elastyczna kryptowaluta podaży, która jest powiązana z ceną Bitcoin. Każdego dnia podaż jest automatycznie dostosowywana we wszystkich portfelach na podstawie wartości DIGG vs BTC w USD. Jeśli cena Digg jest wyższa niż BTC, saldo Twojego portfela rośnie; jeśli jest niższy, Twoje saldo spada”.

Według Crypto Messiah, Badger DAO pokazuje „siłę na poziomie króla”. Według CoinGecko, wycena altcoina wzrosła z poziomu 2,88 USD do szczytu na poziomie 9,76 USD chwilę po uruchomieniu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze