774 milionów dolarów od Polkadot na rozwój własnej sieci

3 249

Gavin Wood ogłosił plan wykorzystania środków o wartości 774 milionów dolarów w celu wprowadzenie kolejnych innowacji. Zaprosił posiadaczy DOT do przedstawienia swoich sugestii dotyczących dalszego rozwoju sieci, oferując jako zachętę środki ze skarbca Polkadot.

Po ubiegłotygodniowym rajdzie ceny DOT, który był w dużej mierze napędzany ogłoszeniem na temat długo oczekiwanych aukcji parachain w Polkadot, Gavin Wood zainspirował społeczność wizją 774 milionów dolarów, które są gotowe do wydania w zamian za pomysły na innowacje.

Stworzony przez Wooda Polkadot posiada obecnie w swoim skarbcu 18 936 300 DOT, które według założyciela mogą, (zamiast powoli spalać się w protokole), sfinansować wszystko, co ludzie uznają za wartościowe.

Na co mogą być wydane te pieniądze?

„Skarbiec Polkadot ma obecnie 18 936 300 DOT (DOT, nie USD) gotowych, aby sfinansować * twoje * pomysły na budowanie, ulepszanie, edukację i rzeczywiście wszystko, co governance sieci uważa za wartościowe”napisał Wood na Twitterze:

Proponowany system zarządzania w sieci uwzględnia posiadaczy tokenów, walidatorów, Radę i Komitet Techniczny.

„DOT w skarbcu jest naturalną częścią protokołu sieciowego. Opłaty, efekty slashingu i nieoptymalne konfiguracje stakingu są czynnikami, które się do tego przyczyniają” – napisał Wood w odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzą fundusze.

Twórca Polkadot i Kusama dodał: „Jeśli DOT nie jest używany, powoli ulega spaleniu. Obecnie spala się około 239 988 DOT miesięcznie”.

Polkadot gotowy do uruchomienia parachainów

Warto przypomnieć, że Polkadot jest naturalnie zaprojektowany do działania jako przekaźnik między parachainami w swojej sieci. Dysponuje również pomostami do sieci Ethereum i Bitcoin, co oznacza, że ​​parachainy są w stanie uzyskać dostęp i współdziałać z rozległą siecią systemów i nie muszą już wybierać, która sieć ma dla nich najlepsze połączenia. W ten sposób Polkadot nie bierze udziału w rywalizacji typu „zwycięzca bierze wszystko” z czołowymi sieciami, takimi jak Ethereum, ale zamiast tego konkuruje o użytkowników, jednocześnie współpracując i dodając wartość po obydwu stronach przysłowiowego „płotu”.

Polkadot zaproponował, aby pierwsze aukcje parachainowych slotów rozpoczęły się 11 listopada. W ciągu 7 dni od tego ogłoszenia, cena DOT wzrosła o ponad 20% (w momencie przygotowywania niniejszej publikacji wynosiła 41,21 USD).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze