4 altcoiny, których wzrosty mogą pójść w ślady Ethereum

Popularny trader Nicholas Merten wymienia kilka altcoinów, które mogą, jego zdaniem, poszybować w górę w ślad za ethereum.

Uniswap (UNI)

W swoim nowym filmie Merten zwraca uwagę na Uniswap (UNI) jako jedno z aktywów, które mogłoby skorzystać na wzroście Ethereum.

Trader wyznał swoim 449 000 subskrybentów YouTube, że ma dużą pozycję w UNI, które w chwili przygotowywania niniejszej publikacji notowane jest na poziomie 38,06 USD, co jest równoznaczne z blisko 8% spadkiem w przeciągu ostatnich 2 tygodni (wg CoinGecko).

„Powodem, dla którego uważam, że UNI jest w tej chwili w dobrej pozycji, jest to, że jest w mniej więcej połowie tego, gdzie było względem Ethereum jeszcze w marcu… Przegrywało z Ethereum, gdy zaczynało ono swój super cykl”.

Unibright (UBT)

Następnym wyborem Mertena jest korporacyjny projekt blockchain Unibright (UBT). Analityk zauważa, że ​​UBT wielokrotnie utrzymywał linię oporu przeciwko bitcoinowi i „zaczyna wyglądać na to, że może wzrosnąć” w najbliższej przyszłości. Merten dodaje, że Unibright dość dobrze poradził sobie z Ethereum, utrzymując solidny poziom wsparcia w parze UBT / ETH.

Według CoinGecko, Unibright kosztuje w momencie publikacji 1,50 USD. W ciągu ostatnich siedmiu dni zaliczył spadek o ponad 30%.

1inch (1INCH)

Następnym na liście jest token zdecentralizowanej giełdy 1inch. Merten twierdzi, że obecnie nie ma pozycji na tym tokenie, ale „zdecydowanie chce ją zbudować”, jeśli cyfrowe aktywo zdoła utrzymać swój obecny zakres w stosunku do BTC. Według CoinGecko 1INCH kosztuje w tej chwili 5,52 USD.

Litecoin (LTC)

Ostatnim wyborem Mertena jest Litecoin (LTC), który tylko w pierwszych 10 dniach maja odnotował ponad 46% wzrost w stosunku do bitcoina. Trader uważa, że ​​Litecoin wciąż znajduje się w „wczesnej fazie” wzrostu i że sam jest w posiadaniu tego aktywa.

„To będzie jedna z tych kwestii, na którą będziesz chciał zwrócić uwagę [..], aby Litecoin zyskał pewną przewagę nie tylko względem bitcoina, ale też ethereum”.

Według CoinGecko, w momencie przygotowywania tego tekstu cena LTC wynosi 331,26 USD, co jest równoznaczne z blisko 27,7% wzrostu w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

https://youtu.be/v6zbOVKof4g

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze