8 potencjalnych airdropów, na które warto czekać

11 929

Po niedawnych airdropach Ethereum Name Services ($ENS) i Paraswap ($PSP) możesz być zainteresowany poszukiwaniem kolejnych okazji…

Oczywiście, że polowanie na airdropy jest zajęciem niezwykle spekulacyjnym, które opiera się na wielu niewiadomych. Problem polega na tym, że brakuje możliwości określenia, czy dany protokół ostatecznie wykona zrzut, czy też nie. Nawet jeśli istniałoby wysokie prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie, trudno precyzyjnie określić, co powinien zrobić użytkownik, aby się na taki zrzut załapać.

Tak czy inaczej warto spróbować i zakręcić kołem fortuny. Choć, jak powiedzieliśmy, często nie ma pewności, czy określony protokół dokona zrzutu swoich tokenów, w wielu przypadkach gra toczy się na podwórku, które i tak jest już nam dobrze znane.

Okazuje się bowiem, że rynek spekuluje aktualnie odnośnie możliwości przeprowadzenia airdropu przez protokoły, które z pewnością dobrze znasz i z których prawdopodobnie często korzystasz.

Jeszcze jedna, bardzo istotna sprawa. Tak się składa, że polowanie na airdropy może przynieść Ci korzyć w postaci zorientowania się w nowych trendach i możliwościach, które oferują narzędzia i aplikacje. Nawet jeśli nie załapiesz się na zrzut tokenów, możesz zdobyć sporo wiedzy.

Tymczasem, przyjrzymy się 8 obiecującym, potencjalnym airdropom na które warto zwrócić uwagę.

1. Metamask

metamask airdrop

Metamask to portfel kryptowalut z wbudowaną funkcją swapów. Za pomocą aplikacji użytkownicy mogą kupować, przechowywać, wysyłać i wymieniać tokeny. Dla wielu MetaMask to brama do świata kryptowalut, przez którą mogą łączyć się z różnymi łańcuchami bloków, wchodzić w interakcje ze zdecentralizowanymi aplikacjami, zarządzać swoim portfolio itp.

Metamask ​używany jest przez miliony użytkowników na całym świecie. Jedną z przesłanek przemawiających za potencjalnym zrzutem tokena MetaMask jest to, że jego konkurenci, tacy jak chociażby Coin98 i Trust Wallet zdążyły już wdrożyć swoje tokeny.

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Skorzystaj z funkcji swap w Metamask na obsługiwanych łańcuchach. Zwróć uwagę, że opłata za swap w MetaMask wynosi 0,8%.

Chcesz wiedzieć więcej?

2. OpenSea

Opensea to jedna z największych platform do tworzenia, kupowania i sprzedawania tokenów niewymienialnych (NFT). Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak to robić, zapoznaj się z treścią tego poradnika.

Inne rynki NFT, takie jak Rarible, mają już swój token. Czy OpenSea jest następne w kolejce?

opensea airdrop

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Największe szanse zdaje się dawać kupno/ sprzedaż NFT na Opensea. Jest wysoce prawdopodobne, że wielkość ewentualnego zrzutu będzie zależeć od wolumenu transakcji i tego, czy jesteś kupującym, sprzedającym, czy też jednym i drugim.

3. Rabbithole

rabbithole airdrop

Rabbithole pozwala użytkownikom zarabiać, stając się wczesnym użytkownikiem nowych projektów i zdobywając coiny jako nagrodę. W przypadku projektów, platforma daje możliwość przyciągnięcia uwagi nowych użytkowników i interesariuszy oraz rozpowszechniania tokenów za pomocą dowodu użycia (proof-of-use).

Rabbithole wydaje się na tyle głęboko związany z sektorem DeFi, że ich natywny token mógłby spotkać się z naprawdę dużym zainteresowaniem.

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Ukończ kilka zadań (Quests) w Rabbithole i rozwiń niektóre umiejętności (Skills). Wysoce prawdopodobne, że czynnikiem kwalifikującym do zrzutu mógłby być właśnie poziom doświadczenia, które możesz zdobyć na platformie.

4. Zapper

zapper airdrop

Zapper to zdecentralizowana aplikacja do zarządzania portfelami DeFi z jednego miejsca, w tym śledzenia price action aktywów i bezpośredniego inwestowania w pule płynności. Obsługuje wiele łańcuchów bloków i setki protokołów, dzięki czemu nie musisz nawigować po wielu aplikacjach, aby śledzić swoje pozycje.

Podstawą do myślenia o potencjalnym airdropie jest uruchomienie przez Zapper nowych funkcjonalności wykorzystujących mechanizmy grywalizacji. Platforma ma w planach zachęcenie do budowania i utrzymywania aplikacji z wykorzystaniem tokena.

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Skorzystaj z aplikacji, połącz portfel, zrób 1-2 swapy… Gromadź EXP i odbieraj NFT.

5. DeFiSaver

defisaver airdrop

DeFiSaver to kompleksowy pulpit nawigacyjny do tworzenia, zarządzania i śledzenia Twoich pozycji w DeFi. Umożliwia użytkownikom automatyczne wykonywanie określonych czynności, takich jak automatyczne spłacanie pożyczek poniżej określonego LTV.

Dlaczego DeFiSaver miałby pokusić się o airdrop? Mnóstwo użytkowników, świetny i użyteczny produkt. Co więcej, FuruCombo jest podobny do DeFiSaver i ma już swój token (COMBO).

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Skorzystaj z możliwości, które daje aplikacja.

6. Sablier Finance

sablier airdrop

Sablier Finance to platforma płatności, w której nadawcy mogą dokonywać strumieniowo płatności w czasie rzeczywistym od jednej strony do drugiej.

Przesłanką airdropu może być fakt, ze Sablier zasila DAO wielu protokołów.

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Twórz strumienie i przesyłaj środki do innych.

7. Hop Protocol

hop protocol airdrop

Hop Protocol obsługuje Hop Exchange – skalowalny ogólny most tokenów typu roll-up-to-roll-up. Umożliwia użytkownikom natychmiastowe wysyłanie tokenów z jednego rollupu/ sidechaina do drugiego.

Działa poprzez angażowanie animatorów rynku (zwanych Bonder), którzy zapewniają płynność w łańcuchu docelowym w zamian za niewielką opłatę.

Kredyt ten jest udzielany w formie hTokenów, które są następnie wymieniane na ich odpowiednik w postaci natywnego tokena w AMM.

Nie jest tajemnicą, że inne cross-chainowe mosty wprowadziły już tokeny, aby zachęcić do dostarczania płynności (np. $SYN).

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Przesuwaj tokeny między blockchainami, zapewnij płynność pulom płynności Hop i stakuj.

8. Superfluid

Superfluid to protokół programowalnych przepływów pieniężnych, który umożliwia użytkownikom przesyłanie strumieniowe pieniędzy do innych z natychmiastową wykonalnością – całkowicie bez gasu.

superfluid airdrop

W przeciwieństwie do Sabliera, Superfluid nie blokuje twoich tokenów podczas tworzenia strumienia. Środki są zawsze dostępne w Twoim portfelu, a jeśli zabraknie Ci zasobów, Twój strumień zostanie automatycznie zakończony.

Podobnie jak w przypadku Sabliera, Superfluid może wprowadzić swój token, ponieważ coraz więcej protokołów i DAO wymaga lepszej infrastruktury do obsługi należności.

Jak zwiększyć swoje szanse na potencjalny drop?

Prześlij środki innym za pomocą Superfluid.

***

Jeśli inspiruje Cię polowanie na nowe airdropy, zachęcamy do lektury poniższego opracowania:

źródło: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze