Potencjalny airdrop MetaMask – co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie tokenów?

Przez długi czas airdropy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród społeczności kryptowalutowej, ponieważ dzięki nim można było za darmo zdobywać nowe kryptowaluty i tym samym powiększać swój kapitał bez potrzeby inwestowania dodatkowych środków.

Z czasem jednak wartość airdropów znacząco spadła, przez co wiele osób przestało interesować się tym tematem, zwłaszcza jeżeli otrzymanie tokenów o wartości kilku dolarów wymagało rozsyłania linków polecających, wykonywania aktywności w mediach społecznościowych, a czasami nawet mrożenia środków w niepewnych projektach. Ostatni airdrop dYDX udowodnił jednak, że wciąż zdarzają się airdropy, dzięki którym użytkownicy korzystający z danego projektu mogą dostać kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. O ile więc można sobie śmiało odpuścić większość nadchodzących airdropów, zdecydowanie warto zainteresować się tymi, które mogą okazać się najbardziej wartościowe.

Airdrop dYdX potwierdził przewidywania analityka Tylera Swope’a

Wspomniany airdrop dYdX polegał na przyznaniu tokenów wszystkim aktywnym użytkownikom platformy. Nie trzeba było nawet obracać dużymi kwotami, bo wystarczyło, że ktoś dokonał transakcji na kwotę symbolicznego dolara. To uprawniało do otrzymania 319 tokenów. W momencie pisania artykułu kurs dYdX (DYDX) wynosi 10,42 USD, co przekłada się na airdropa o wartości przekraczającej 3 323 dolarów. Większą liczbę tokenów otrzymali użytkownicy, którzy dokonali większego obrotu (szczegóły znajdziesz w artykule Airdrop dYDX wart nawet 100 000 USD).

Chociaż wiele osób twierdzi, że nie da się przewidzieć, które projekty zorganizują w przyszłości tego typu akcje, co zmniejsza szanse na ich otrzymanie, to wspomniany airdrop był na pierwszym miejscu listy 10 airdropów, które warto byłoby przytulić. Artykuł został opublikowany na łamach BitHub już pod koniec ubiegłego roku. Znajdziesz w nim projekty wyselekcjonowane przez analityka Tylera Swope’a, które mogą w przyszłości rozdać użytkownikom tokeny.

Co z airdropem MetaMask?

Warto więc zapoznać się ze wszystkimi projektami z listy, żeby później nie żałować. Jednym z najbardziej interesujących wydaje się potencjalny airdrop MetaMask. Chodzi o popularny portfel dostępny w formie aplikacji i rozszerzenia do przeglądarki, bez którego trudno byłoby korzystać z takich platform jak Uniswap, Rarible, NFTrade i wielu innych.

Standardowe korzystanie z portfela MetaMask (przechowywanie, odbieranie i wysyłanie kryptowalut) może być jednak niewystarczające, aby jego właściciel mógł otrzymać airdrop (zakładając oczywiście, że kiedykolwiek będzie miał miejsce). Co zatem zrobić, aby można było zwiększyć swoje szanse na airdrop MetaMask?

Przygotowania do ewentualnego airdropu MetaMask

Przede wszystkim warto dokonać przynajmniej jednej wymiany (Swap) przez wbudowany moduł. Należy jednak zwrócić uwagę, że wiąże się to z wysoką opłatą. W momencie pisania artykułu koszt zamiany nawet niewielkiej ilości ETH na USDC przekracza 150 dolarów, dlatego warto spróbować o różnych porach (można również poczekać z wymianą do weekendu, co może przełożyć się na mniejsze obciążenie sieci i niższe opłaty).

Podobnego zdania jest wspomniany analityk, którego wypowiedź cytowaliśmy w artykule 10 airdropów, które warto

„Zdecydowanie zrobiłbym jeden lub dwa swapyw MetaMask, ponieważ [gdyby] MetaMask zdecydował się na airdrop byłaby to ogromna sprawa”.

Oprócz tego zdaniem niektórych internautów warto zasilić portfel ETH i na wszelki wypadek wykonać nawet kilka transakcji związanych z przesyłaniem kryptowalut. Inni dodatkowo radzą, aby w celu zwiększenia szansy skorzystać z wersji mobilnej portfela.

Można mieć oczywiście wątpliwości, czy opłaca się dokonywać swapów i wydawać kilkadziesiąt – kilkaset dolarów na opłaty tylko po to, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie airdropa, który może nigdy nie mieć miejsca. Dotychczasowe akcje typu dYdX i Uniswap (więcej informacji znajdziesz w artykule: Uniswap rozdaje 1200 USD) pokazują jednak, że czasami warto zaryzykować.

Przypominamy, że airdrop MetaMask nie został oficjalnie zapowiedziany i nie ma pewności, czy token kiedykolwiek zostanie wypuszczony. Warto jednak zainteresować się tematem i we własnym zakresie poszukać dodatkowych informacji.

Co sądzicie o airdropie MetaMask? Jest szansa, że dojdzie do niego w najbliższych miesiącach i użytkownicy portfela otrzymają darmowe tokeny, czy w przypadku tego portfela nie ma co liczyć na „darmowe pieniądze z internetu”?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze