Airdrop dYDX wart nawet 100 000 USD

7 062

Airdrop governance tokena giełdy dYdX przyniósł najbardziej aktywnym użytkownikom zysk w wymiarze nawet 100 000 dolarów. Wolumeny obrotu na tym DEX-ie podkreślają rosnącą popularność platform warstwy 2.

Pieniądze z nieba

Airdropy mają swoich zwolenników już od lat, ponieważ oferują projektom narzędzie do nagradzania wczesnych użytkowników i zwiększania wymiaru dystrybucji tokenów.

Najnowszym projektem, który zaskoczył społeczność w tym względzie jest dYdX, zdecentralizowana giełda instrumentów pochodnych, która działa w wersji warstwy 2 sieci Ethereum (ETH).

Dane z CoinGecko pokazują, że w pierwszym dniu handlu na rynku DYDX notowany był w cenie ok. 10,28 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena tokena utrzymuje się na poziomie ok. 13 USD.

dydx
źródło: link

Liczba tokenów otrzymywanych przez każdego użytkownika została określona na podstawie poprzedzającej airdrop aktywności transakcyjnej na platformie. Na użytkowników „najniższego poziomu”, za handel co najmniej 1 USD czekało 310 tokenów. Na tych, których obrót na giełdzie przekroczył 1 milion USD, czekało natomiast 9529 tokenów.

dydx tabel
źródło: link

Przy dziennym maksimum wynoszącym 14,24 USD, drop był wart od 4414 USD do 135 692 USD, a przeciętny użytkownik, który handlował na platformie środkami o wartości od 1000 USD do 10 000 USD, otrzymał 1163 DYDX o wartości 16 561 USD.

Wydanie tokena DYDX to duży krok naprzód dla protokołu, który wkracza na drogę do stania się w pełni zdecentralizowaną, zarządzaną przez społeczność platformą. Jest to kolejna oznaka większej zmiany przez coraz większą liczbę projektów przechodzących na rozwiązania warstwy drugiej w celu działania w środowisku o niższych opłatach.

Wiele projektów blockchain migruje do różnych rozwiązań cross-chain i warstwy drugiej, takich jak Polygon, a dYdX był w rzeczywistości jedną z pierwszych zdecentralizowanych giełd, które ogłosiły, że zostaną uruchomione na StarkWare.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze