Wall Street ma swoich faworytów na rok 2023

3 098

Większość strategów z Wall Street woli zachować powściągliwość w wyrażaniu swoich oczekiwań co do wyników giełdy w przyszłym roku. Jednak nawet ci, którzy uważają, że spadki na giełdach w USA będą kontynuowane, są zgodni, że niektóre sektory przyniosą duże zyski.

Wall Street ma swoich faworytów

Jedynym sektorem, który zamknął 2022 rok w pozytywnym regionie na giełdach, był sektor energetyczny ze wzrostem o około 58 proc. W pozostałych czterech głównych sektorach odnotowano niewielkie straty: sektor użyteczności publicznej 0,5 proc.; sektor podstawowych produktów konsumpcyjnych 2,7 proc.; sektor służby zdrowia stracił na wartości o 3,2 proc., a sektor przemysłowy o 6,7 proc.

Sektor energetyczny najlepszy wg Wall Street

Według Jamesa Farisa z Markets Insider sektor energetyczny był najlepiej prosperującym sektorem drugi rok z rzędu po wojnie rosyjsko-ukraińskiej, z rosnącymi cenami ropy i rozprzestrzenianiem się wysokiej inflacji. Trzy z pozostałych czterech sektorów miały jedną wspólną cechę: orientacje obronne. Wyjątkiem jest sektor przemysłowy, który mimo swojej wrażliwości na gospodarkę radzi sobie lepiej.

Rekomendacje branżowe 10 firm inwestycyjnych obejmują w sumie sześć sektorów, z których co najmniej cztery firmy spodziewają się wzrostu.

Opieka zdrowotna

Branża opieki zdrowotnej ma charakter defensywny. Wiąże się z niskim ryzykiem stopy procentowej i oferuje rzadkie połączenie solidnego wzrostu i atrakcyjnych wycen.

Chociaż żaden sektor nie jest doskonały, sektor ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej odpowiednich sektorów, aby poradzić sobie zarówno ze spowolnieniem gospodarczym, jak i wyższymi stopami procentowymi. Niemal wszystkie największe firmy inwestycyjne ankietowane przez Insider postrzegają branżę medyczną jako tanią i solidną oraz oczekują od niej wzrostu odpornego na recesję.

Dobra konsumpcyjne

Podczas gdy obawy dotyczą rosnących plonów, malejących marż i wyższych wycen, podstawowe dobra konsumpcyjne są uważane za bezpieczną przystań w czasach słabości gospodarczej.

Niezależnie przecież od tego, co stanie się z gospodarką USA w 2023 r., konsumenci nadal będą kupować żywność, artykuły gospodarstwa domowego i inne niezbędne artykuły.

Sektor energetyczny – numer jeden wg Wall Street

Wytwarzanie energii jest tanie i jej ceny mogą rosnąć trzeci rok z rzędu, pod warunkiem, że podaż pozostanie niska, a popyt będzie na normalnym poziomie w słabszej gospodarce.

Wall Street jest podzielona co do tego, czy akcje spółek energetycznych przedłużą passę dominacji do trzech lat. Podczas gdy cztery z ankietowanych firm optymistycznie oceniają przyszłość sektora, pięć jest neutralnych. Z kolei Credit Suisse uważa, że ​​sektor czekają znacznie trudniejsze dni.

Finanse

Sektor finansowy spadł w tym roku i jest obecnie uważany za stosunkowo tani, ale uważa się również za możliwe, że słabsza gospodarka przyniesie branży wyzwania.

Wyższe stopy procentowe zwykle zwiększają rentowność sektora finansowego, ale obawy związane z recesją wywierają presję na ten ekonomicznie wrażliwy sektor. Większość firm uważa, że ​​ta branża jest już wyceniana zbyt negatywnie na początku 2023 r.

Branża informatyczna

Sektor IT jest notowany na niskich poziomach, ale toczy się wiele dyskusji na temat tego, czy jest wyprzedany, ma wysoką wartość, czy nadal jest zbyt drogi.

Podczas gdy cztery firmy inwestycyjne są optymistycznie nastawione do technologii, pozostałe cztery są ostrożne co do wzrostu lub spadku. Po latach wiodącej pozycji na rynku, ostatni rok spowodował, że wielu na Wall Street spodziewało się kontynuacji wielokrotnego kurczenia się branży.

Usługi publiczne

Branża użyteczności publicznej powinna dobrze prosperować podczas recesji, ale niezwykle wysokie wyceny sugerują, że tajemnica branżowa wyszła na jaw i inwestorzy zauważyli potencjał w tym sektorze.

Sektor Utility generalnie nie wygląda ekscytująco, ale żaden inny sektor nie prowadzi do takiego podziału firm inwestycyjnych na 2023 rok. Panuje powszechna opinia, że ​​otoczenie makro będzie sprzyjać sektorowi.

Komentarze