„To lepsze dla bitcoina niż dla Tesli”

5 734

Od czasu ogłoszenia zakupu bitcoinów o wartości 1,5 miliarda dolarów, Tesla straciła ponad 55 miliardów dolarów z kapitalizacji rynkowej. Notowania Twittera i MasterCard poszły w zgoła innym kierunku.

To jest lepsze dla Bitcoina niż dla Tesli

Od poniedziałkowego ogłoszenia zakupu BTC przez firmę Tesla, cena akcji giganta samochodów elektrycznych spadła o 7% z 869,52 USD (834,6 mld USD kapitalizacji rynkowej). Obecnie wynosi 811,66 USD (kapitalizacja rynkowa 779 miliardów USD).

Niektórzy komentatorzy, tacy jak główny strateg Baker Avenue Wealth Management King Lip, obawiają się, że lokacja 8% rezerw gotówkowych firmy w tak zmienne aktywo cyfrowe była niepotrzebnym ryzykiem:

„To zwiększy zmienność akcji z powodu ekspozycji na bitcoin. To jest lepsze dla bitcoina niż dla Tesli.”

Wyjście bezpieczeństwa?

Akcje Tesli są znane z ogólnej nieczułości na opinie analityków finansowych. Magazyn finansowy Barron napisał, że od 2018 roku, nie więcej niż 40% analityków oceniło perspektywy akcji Tesli jako wzrostowe.

Były analityk Bernstein i bitcoinowy sceptyk Gary Black stwierdził dwa tygodnie wcześniej, że gdyby Tesla dodała bitcoiny do bilansu, sprzedałby wówczas swoje akcje. Dotrzymał słowa i ogłosił na Twitterze swoje wyjście z Tesli aczkolwiek dodał, że nie wyklucza powrotu:

Zaledwie 90 minut później zrewidował swoje prognozy dotyczące akcji producenta samochodów do 960 USD. Skłoniło to niektórych użytkowników Twittera do pytania, czy od czasu, kiedy wyszedł z rynku, Black naprawdę wierzył w swoje własne predykcje…

Udziałowcy Tesli sprzedają akcje

W wyprzedaży wziął również udział młodszy brat Elona Muska i dyrektor Tesli, Kimbal Musk, który sprzedał 5% swoich akcji za 25,6 miliona dolarów. Inny dyrektor, Antonio Gracias, również sprzedał ponad 150 000 akcji dzień po ogłoszeniu wejścia w bitcoin.

Pomimo upływu czasu nie ma dowodów na to, że powyższe akty sprzedaży mają jakikolwiek związek z wiadomościami dotyczącymi BTC. Trudno szacować, na ile kupno bitcoinów miało wpływ na cenę akcji. Warto zauważyć, że, że w tym tygodniu pojawiła się wiadomość, jakoby Tesla została wezwana przez chińskie organy regulacyjne do rozmów na temat problemów z jakością ich samochodów elektrycznych.

Twitter i MasterCard rosną

Jest również jasne, że nie wszyscy inwestorzy giełdowi są nastawieni przeciwko BTC. Akcje giganta społecznościowego – Twittera – wzrosły po komentarzach, że firma może wkrótce kupić bitcoiny. Podczas wywiadu dla Squawk Box CNBC 10 lutego, dyrektor finansowy firmy technologicznej, Ned Segal, powiedział, że firma rozważa dodanie tej kryptowaluty do swoich własnych bilansów i wykorzystanie jej jako wynagrodzenia dla pracowników Twittera.

W ciągu dwóch dni po wywiadzie, akcje Twittera wzrosły o prawie 15% z 59,88 USD do 68,56 USD.

Podobnie, akcje MasterCard wzrosły o 4% po ogłoszeniu, że firma będzie obsługiwać wiele kryptowalut w swojej sieci.

Duże firmy inwestujące w bitcoina niekoniecznie przekładają się na znacznie wyższą kapitalizację rynkową: gdyby Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, MasterCard i Google zainwestowały 8% swoich rezerw gotówkowych w BTC, przełożyłoby się to tylko na mniej niż 8 USD miliardów inwestycji ogółem. To mniej niż 1% obecnej kapitalizacji rynkowej bitcoina.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze