Najlepsze inwestycje na najbliższe 2 lata wg A. Pompliano

Współzałożyciel Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, rozkłada karty na stole i przedstawia swoje typy na najlepsze inwestycje na nadchodzące 18–24 miesięcy. Zgadzacie się z jego „typami”?

Bitcoin: „11/10”

W nowym liście do inwestorów, Pompliano pisze, że jego zdaniem najlepszą inwestycją na najbliższe miesiące jest bitcoin.

Pompliano zwraca uwagę na nadchodzący wielkimi krokami halving Bitcoina, który zmniejszy nagrodę za wydobycie bloku z 12,5 do 6,25 BTC. Przypomina, że jest to równoznaczne z redukcją tempa dystrybucji monet, co stanowi wyraźny kontrast do wszechobecnego dodruku pieniądza i luzowania ilościowego przez rządy na całym świecie:

„Masz pozytywny szok popytowy, który dzieje się prawie dokładnie w tym samym czasie, co negatywny szok podażowy. Będzie to paliwo rakietowe dla zdecentralizowanej waluty cyfrowej”.

Jeśli chodzi o prognozy, Pompliano wierzy, że kurs BTC wzniesie się od 20 000 do 100 000 $ w ciągu najbliższych dwóch lat.

Akcje: „8/10”

Drugą najlepszą inwestycją, według Pompliano, są akcje, którym daje rating „8/10” i dodaje, że ożywienie będzie obecne inne w tych sektorach, na które nowy koronawirus ma bezpośredni wpływ:

„Ryzyko, że firmy te mogą zbankrutować, ponieważ większość ich dochodów wyparowała? Nie wierzę, że tak się stanie. Bardziej prawdopodobne jest, że będziemy świadkami konsolidacji sektorów objętych pomocą rządową, która ma zapobiec zniszczeniu całych gałęzi przemysłu”.

Akcje, które wg Pompliano rokują najlepiej odnoszą się do hoteli, linii lotniczych oraz sektorów spożywczych.

Ropa: „5/10”

Jeśli chodzi o ropę, Pompliano przyznaje jej ocenę 5/10. Jednocześnie stwierdza że ostatecznie jest to dla niego zbyt ryzykowna inwestycja, szczególnie w porównaniu z innymi możliwościami, które pojawiają się w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego.

Złoto: „3/10”

Jeżeli chodzi o złoto, Pompliano ocenia jego aktualny potencjał inwestycyjny na zaskakującym poziomie „3/10”:

„Sądzę, że złoto może przewyższyć obecne oczekiwania i łatwo przekroczyć 2000 $. Nie sądzę jednak, abyśmy zobaczyli wzrost do ponad 2500 $ w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Oznacza to, że inwestor spodziewałby się od 35% do 65% zwrotu w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Większość inwestorów mogłaby liczyć na tego typu stopy zwrotu w normalnej sytuacji. Teraz jednak, prawdopodobnie złoto osiągnie gorsze wyniki w porównaniu z innymi aktywami w nadchodzącym okresie”.

Pompliano zaznacza, że jego „typy” nie są poradą inwestycyjną. Zauważa, że każdy powinien przeprowadzić własną analizę i inwestować tylko taką ilość środków, na których ewentualna utratę mógłby sobie pozwolić. Przypomina też, że równie dobrze istnieje ryzyko utraty całej kwoty inwestycji. Z pełną wersją opracowania Pompliano w tym zakresie możecie zapoznać się tutaj.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze