Grayscale | Wyniki za IV kwartał biją na głowę wszystkie dotychczasowe dane

Ostatni kwartał 2020 roku przyniósł produktom inwestycyjnym Grayscale prawie 60% rocznych wpływów. Najwięcej zgromadził fundusz bitcoin.

Grayscale Investment osiągnął kolejny, rekordowy kwartał. W swoim raporcie za IV kwartał 2020 r., wiodący fundusz zarządzający aktywami cyfrowymi poinformował, że inwestorzy instytucjonalni przeznaczyli na jego produkty ponad 3 miliardy dolarów, przy czym największą część stanowił bitcoin.

3,3 mld USD zainwestowane w Grayscale w czwartym kwartale 2020 r

Pomimo wyzwań, które rok 2020 przyniósł rynkom finansowym, a może właśnie z ich powodu, Grayscale zaliczył jak dotąd najlepszy rok dzięki ogromnym alokacjom, głównie od inwestorów instytucjonalnych.

Pierwsze trzy kwartały 2020 roku przyniosły rekordowe wyniki, ale raport za IV kwartał pobił wszelkie dotychczasowe dane. Firma zwróciła uwagę, że łączne inwestycje w ostatnich trzech miesiącach roku wyniosły 3,3 mld USD, przy 5,7 mld USD za cały rok. Oznacza to, że blisko 60% wszystkich inwestycji przypadło na IV kwartał.

Co więcej, firma podkreśliła, że ​​od jej powstania, w latach 2013–2019 przyciągnęła skumulowany napływ 1,2 mld USD. Innymi słowy, wpływy w 2020 r. były prawie pięć razy większe niż w poprzednich sześciu latach łącznie.

wpływy do produktów Grayscale w czwartym kwartale 2020
wpływy do produktów Grayscale w czwartym kwartale 2020; źródło: Grayscale

93% całkowitych wpływów do Grayscale w IV kwartale pochodziło od instytucji

Ponadto Grayscale zwróciła uwagę na rosnący apetyt ze strony instytucji. 93% całkowitych wpływów w IV kwartale 2020 r. pochodziło od takich inwestorów, podczas gdy średni roczny odsetek wyniósł 87%. Firma odnotowała „znaczący wzrost w połączeniu z szeregiem ogłoszeń publicznych od znanych inwestorów i zarządzających aktywami”.

typy inwestorów Grayscale
typy inwestorów Grayscale

Bitcoin Trust znów dominuje

Tak jak to miało miejsce w poprzednich trzech kwartałach, najwięcej funduszy przyciągnął Grayscale Bitcoin Trust. W czwartym kwartale zebrał 2,8 miliarda dolarów wszystkich wpływów, co oznacza aż 85% udziału.

W skali roku, BTC Trust zgromadził 4,7 miliarda dolarów. Oczywiście oznacza to, że większość środków trafiła do funduszu w IV kw. – kiedy cena aktywów zaczęła się umacniać.

„Chociaż podaż nowo wydobywanych bitcoinów spadła w wyniku halvingu w maju 2020 r., wpływy do Grayscale znacznie przyspieszyły. Ilość bitcoinów wpływających do Grayscale Bitcoin Trust w Q42020 była prawie dwukrotnie większa niż kwota wydobywana w tym samym okresie. ”

wpływy do bitcoinowego funduszu Grayscale
wpływy do bitcoinowego funduszu Grayscale; źródło: Grayscale

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze