Co powstrzymuje instytucje przed dalszym inwestowaniem w bitcoina?

Niewystarczająca kapitalizacja rynkowa powstrzymuje inwestorów instytucjonalnych przed wejściem na rynek kryptowalut. Niepewność regulacyjna i niedojrzała infrastruktura rynkowa to również niektóre z głównych, aktualnych problemów osób zamożnych oraz instytucji…

Nowe badanie ujawnia trzy kluczowe czynniki, które nadal powstrzymują przedsiębiorstwa instytucjonalne przed dalszym inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Rynek kryptowalut nie jest gotowy dla inwestorów instytucjonalnych
eToro opublikowało nowy raport badawczy oceniający, co jest potrzebne, zanim inwestorzy instytucjonalni będą mogli dołączyć do nurtu inwestycji w kryptowaluty. Jedną z głównych barier podkreślonych w badaniu jest brak wystarczającej kapitalizacji rynkowej.

Rynek kryptowalut trafił niedawno na pierwsze strony gazet po tym, jak kapitalizacja rynkowa bitcoina przekroczyła, po raz pierwszy w historii, 1 bilion dolarów. Wydaje się jednak, że to nadal przynajmniej o połowę za mało, by do inwestowania w BTC przyciągnąć szerszą rzeszę instytucji.

Nie tylko kapitalizacja…

Zagrożenie dla szerszej adopcji stanowią również obecne ramy regulacyjne. Wpływa to na rozwój rynku w kierunku infrastruktury i standardów klasy korporacyjnej, biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do linii kredytowych dla tych, którzy chcą wnieść swój wkład w ekosystem blockchain.

Tomer Niv, szef działu rozwoju biznesu w eToroX, uważa, że nowa fala kapitału instytucjonalnego zaleje sektor krypto, gdy osiągnie większą przejrzystość regulacyjną:

„Trzeba zrobić więcej z punktu widzenia infrastruktury rynkowej, aby ta grupa inwestorów czuła się komfortowo dołączając do ekosystemu kryptowalut… Tylko poszerzenie pola gry i ułatwienie szerszego uczestnictwa pozwoli kryptowalutom osiągnąć i utrzymać kapitalizację rynkową w wysokości 2 bilionów dolarów i więcej” – skomentował Niv.

inwestowanie w bitcoina
Wpływ wysokiej zmienności na partycypację instytucjonalną w BTC; źródło: raport eToro

Nadzieja na przyszłość

W raporcie zauważono również, że gracze instytucjonalni czują się obciążeni złożonością i ryzykiem związanym z przechowywaniem kluczy prywatnych. Zamiast tego wolą renomowane fundusze i kryptowalutowe fundusze ETF, aby wyrzucić z głowy problemy z tym związane.

Chociaż zakupy BTC w Grayscale w ciągu ostatnich kilku tygodni wskazują na gwałtowny wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, popyt wzrośnie, wg założeń raportu, dzięki rozwiązaniom infrastrukturalnym klasy korporacyjnej, takim jak interfejsy API FIX i cold storage.

Pomimo tego, że kurs bitcoina doświadcza ostatnio ogromnych spadków, Wyoming State Banking Board daje Avanti zielone światło do uruchomienia drugiego amerykańskiego banku kryptowalutowego. Być może jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, zanim rynek kryptowalut przedstawi nowe, jeszcze bardziej atrakcyjne warunki dla inwestorów instytucjonalnych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze