Warren Buffett dokonał wielkiego skupu!

8 989

Wyrocznia z Omaha – Warren Buffett, po raz kolejny w tym miesiącu zaskoczył wszystkich w kontekście Berkshire Hathaway. Tym razem chodzi o skup akcji własnych, o którym informował już w swoim dorocznym liście, a oficjalne informacje z SEC (Securities and Exchange Commission – Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) potwierdziły wydatek niebagatelnej kwoty 5 miliardów dolarów na ten cel.

Dokumentacja, którą Warren Buffett musiał złożyć do SEC 8 lipca potwierdza, że Berkshire Hathaway dokonało skupu akcji własnych między początkiem maja a początkiem czerwca. Oznacza to, że wyrocznia z Omaha oraz Charlie Munger uważają akcje swojej spółki za niezwykle niedocenione.

Szczególnie, że w swoim ostatnim liście do akcjonariuszy Warren Buffett opisał swój stosunek do skupu akcji własnych w następujących słowach:

Warren Buffett w corocznym liście dla akcjonariuszy:

W poprzednich raportach omawialiśmy zarówno sens, jak i nonsens skupu akcji własnych. Nasze przemyślenia doprowadziły nas do takich konkluzji: Berkshire odkupi swoje akcje tylko wtedy, gdy a) Charlie i ja uznamy, że cena rynkowa akcji jest mniejsza, niż ich rzeczywista wartość, b) firma po sfinalizowaniu wykupu zostanie z wystarczającą ilością gotówki.

Berkshire niedocenione? Rynek za to zapłaci

Jak już wiemy, „wyrocznia z Omaha” nie dokonałby skupu akcji zbyt pochopnie. Może to zatem sugerować, że cena za kawałek Berkshire Hathaway powinna być dużo wyższa.

Na poparcie tego stwierdzenia wystarczy spojrzeć na wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej), który mówi, ile płacimy za 1 USD aktywów netto spółki. Wskaźnik ten dla Berkshire Hathaway w przeciągu ostatnich miesięcy waha się w przedziale 1,20-1,25 ze spadkiem poniżej 1,0 w marcu.

Taki poziom tego wskaźnika jest niezwykle niski dla spółki, jako że ostatni raz podobny poziom został osiągnięty na początku 2016 rok. Od tamtego momentu nie spadł on wiele poniżej 1,4 – aż do kryzysu związanego z pandemią.

Warto zaznaczyć, że Warren Buffett wycenił Berkshire Hathaway w maju 2019 roku około 12% wyżej, niż wskazywała na to aktualna wartość rynkowa. Do tej wyceny doszło też przy wskaźniku C/WK na poziomie około 1,4, czyli o 0,2-0,25 wyżej niż w okresie, kiedy Berkshire Hathaway dokonywało skupu akcji własnych.

Możemy więc przypuszczać, że Warren Buffett przygotowuje się do rychłego odbicia cen akcji Berkshire Hathaway na podstawie swoich wyliczeń. Nie bez powodu jest on jednym z najbardziej szanowanych inwestorów w historii.

Cała ta sytuacja pozwala nam na zaobserwowanie nowo powstałej szansy na rynku, która aż się prosi, by ktoś z niej skorzystał i dorobił się w długim okresie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze