Warren Buffett kontra dywersyfikacja! Jedna spółka wystarczy

Warren Buffett to legenda wśród inwestorów i geniusz finansowy, a jego motto to:“dywersyfikacja to ochrona przed ignorancją, To nie ma sensu, jeśli wiesz, co robisz”. Berkshire Hathaway najwidoczniej wie co robi, gdyż prawie połowa ich portfolio składa się z jednego podmiotu. Apple.

Tak wyglądały zmiany w Berkshire Hathaway w ostatnim czasie: BRK.A (+0,04%) BRK.B, (+0,02%), a 214 miliardów dolarów w portfolio podkreśla, że ​​Wyrocznia z Omaha postępuje zgodnie ze swoją własną radą, biorąc pod uwagę, ile akcji Apple (+ 2,32%) zgromadził Berkshire. Warren Buffett, dzięki oszałamiającym wzrostom Apple, jest teraz właścicielem ponad 91 miliardów dolarów producenta iPhone’a, co stanowi 43% całego portfolio Berkshire, według danych podanych przez Motley Fool.

Jabłko ulubionym owocem Warrena Buffetta

Jak wskazuje raport, w portfolio znajdują się papiery wartościowe 46 spółek, a jeśli zostaną one wszystkie zsumowane razem – nie licząc pakietu nr 2, Bank of America BAC, (+0,39%) – nadal nie są one równe udziałowi Apple. To tylko potwierdza, że wielkie firmy technologiczne ostatnio dotarły na szczyty giełd.

Na początku tego roku Buffett wyjaśnił stacji CNBC, jak ważny, dla ogólnej wydajności Berkshire, jest gigant technologiczny z Cupertino w Kalifornii:

„Nie uważam Apple za inwestycję w akcje. Myślę, że jest to nasz trzeci biznes ”– powiedział Buffett, umieszczając producenta iPhone’a obok spółek zależnych Berkshire, Geico i BNSF. „To prawdopodobnie najlepszy biznes, jaki znam na świecie”.

Słowa wybitnego inwestora nie powinny dziwić nikogo, jako że już nie od dziś wiadomo, jak świetnie działa producent IPhone’a. Jako pierwsza firma w historii Apple było warte ponad bilion dolarów. Byli w czołówce firm, które odbijały się z sukcesem po stratach spowodowanych wybuchem pandemii.

Warto zauważyć też, że Berkshire Hathaway posiada prawie 25% wszystkich akcji Apple, co daje im największy udział w spółce i detronizuje dotychczasowego akcjonariusza większościowego – Wells Fargo.

Możemy zatem się domyślić, że dziecko Wyroczni z Omaha będzie dalej inwestowało w Apple co w połączeniu z aktualnym rozkwitem spółek technologicznych. W konsekwencji, może to doprowadzić do windowania cen akcji producenta IPhone’ów.

Podsumowując wszystkie informacje i działania Berkshire Hathaway możemy jasno stwierdzić, że inwestycja w Apple w przeciągu najbliższych dni może przynieść wielkie korzyści, jeżeli trend wzrostowy zostanie utrzymany, a niekorzystna sytuacja BRK.A i BRK.B nie wpłynie na ten podmiot.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze