Przeglądana kategoria

Waluty

W kategorii Waluty znajdziecie wpisy dotyczące najważniejszych informacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku walutowym. Oprócz tego publikujemy tutaj teksty na temat walutowych uwarunkowań prawnych, działań banków centralnych i ich wpływu na kondycję i wycenę walut.

Waluty są środkiem wymiany towarów i usług. Krótko mówiąc, są to pieniądze w formie papieru lub monet. Są one zwykle emitowane przez rząd i ogólnie akceptowane według wartości nominalnej jako metoda płatności.

Waluta jest podstawowym środkiem wymiany we współczesnym świecie. Już dawno zastąpiła ona handel wymienny jako środek handlu towarami i usługami.

W XXI wieku w słowniku pojawiła się nowa forma walut  – kryptowaluta. Waluty wirtualne, takie jak bitcoin, nie istnieją fizycznie ani nie są wspierane przez jakikolwiek rząd. Są przedmiotem handlu i przechowywania w formie elektronicznej.