Spór wewnątrz akcjonariatu jeden ze spółek notowanych na GPW. Poszło o pieniądze?

Czasami zdarza się sytuacja, w której akcjonariusze mniejszościowi mają inne zdanie na poszczególne tematy niż akcjonariusz większościowy. Obecnie taki spór jest widoczny między mniejszościowymi akcjonariuszami Dębicy a koncernem Goodyear Holding, który ma 87,26 proc. akcji polskiej spółki. Czego dotyczy spór?

Z czego znana jest firma Dębica?

Historia firmy sięga jeszcze II RP. Wtedy w drugiej połowie lat 30-tych rozpoczęto realizację planu rozwoju przemysłu w Centralnej Polsce. Projekt nazwany był COP (Centralny Okręg Przemysłowy). Jego miejsce znajdowało się pomiędzy Wisłą a Sanem. W 1937 roku w Dębicy powstał zakład produkcji opon o nazwie Fabryka Gum Jezdnych w Dębicy. Była to filia poznańskiej firmy “Stomil”. Oficjalne otwarcie fabryki miało miejsce 4 kwietnia 1939 roku. Po wojnie zakłady zostały upaństwowione. W 1991 roku firma została jednoosobową spółką Skarbu Państwa. 24 listopada 1994 roku firma zadebiutowała na giełdzie. Na przełomie 1995 i 1996 roku większościowym akcjonariuszem został Goodyear Tire & Rubber Company. Większościowym akcjonariuszem jest do dzisiaj.

Dębica - wykres krótko opisujący akcjonariat oraz podsumowanie działalności (produkcji opon).
Źródło: Dębica

Dębica jest wiodącym producentem opon do samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych. Oferta obejmuje opony letnie, zimowe i całoroczne. Firma produkuje także opony o różnych parametrach jakościowych, aby odpowiadały możliwością finansowym nabywców. 

Dębica produkuje opony pod marką własną Dębica oraz wytwarza opony innych marek należących do koncernu Goodyear. Mowa tutaj o oponach dla marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Oprócz opon Dębica produkuje także membrany wulkanizacyjne przeznaczone do produkcji opon.

Dębica jest więc firmą o ugruntowanej pozycji finansowej oraz generującą wysokie zyski. Oprócz zysków firma generuje także wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Część zysków Dębica przeznacza na wypłatę corocznej dywidendy. Czego zatem dotyczy spór między akcjonariuszami. 

Akcjonariusze mniejszościowi: żądamy wyższej dywidendy i skupu akcji!

Wczoraj wieczorem pojawiła się informacja o tym, że część akcjonariuszy mniejszościowych zawarło porozumienie. Złożyli oni wniosek o uzupełnienie porządku obrad na najbliższym WZA (Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Obrady odbędą się 27 czerwca 2023 roku.

Akcjonariusze mniejszościowi chcą, aby pod głosowanie został wybrany projekt wypłaty dywidendy w kwocie 5,26 zł za zeszłoroczny zysk netto. Dodatkowo chcą specjalnej dywidendy o wartości 7,24 zł. Ta specjalna dywidenda miałaby zostać finansowana z kapitałów rezerwowych (zysków z lat ubiegłych). 

Zarząd Dębicy rekomenduje 3,95 zł na akcję, czyli wypłatę 54,5 mln zł. Pozostała część zysków w kwocie 18,1 mln zł miałaby zostać przeniesiona na kapitał rezerwowy.

Akcjonariusze mniejszościowi chcą także, aby spółka przeprowadziła skup akcji o wartości 250 mln zł. Cena skupu akcji nie mogłaby być niższa niż 100 zł. Skup miałby być prowadzony do końca przyszłego roku.

Porozumienie chce także, aby rewident zbadał umowy pożyczek w latach 2018 – 2022 z podmiotami powiązanymi oraz warunki sprzedaży opon do podmiotów powiązanych. Tutaj chodzi o pożyczki udzielane dla Goodyear. Jeszcze 22 maja 2023 roku Dębica udzieliła Goodyear pożyczki na kwotę 150 mln zł oprocentowaną na poziomie WIBOR1Y + 0,45% marży. Jest to zatem pożyczka na bardzo niski procent (przy obecnych poziomach inflacji).

Biorąc pod uwagę to, że Goodyear ma większościowy pakiet akcji, propozycja dywidendy i skupu akcji raczej nie zostanie przegłosowana.

Może Cię zainteresować:

Komentarze