Rząd USA: mają uzasadniać kryptowalutowe nagrody

2 864

Rząd USA zaproponował poprawkę do Ustawy o podstawowych władzach Departamentu Stanu z 1956 r., która od teraz ma zawierać informacje na temat nagród i wypłat kryptowalut.

Rząd USA chce wiedzieć o kryptowalutowych nagrodach

Proponowana poprawka w ramach National Defense Authorization Act (NDAA) wymaga od Departamentu Stanu, instytucji wykonawczej rządu federalnego USA odpowiedzialnej za politykę zagraniczną i stosunki kraju, informowania o wszelkich wypłatach lub nagrodach kryptograficznych w ciągu 15 dni od ich dokonania.

NDAA to nazwa każdej z serii ustaw federalnych Stanów Zjednoczonych określających roczny budżet i wydatki Departamentu Obrony USA. Do tej pory oficjalny dokument głosił:

Nie później niż 15 dni przed przyznaniem nagrody w formie zawierającej kryptowalutę sekretarz stanu zawiadamia Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i Komisję Spraw Zagranicznych Senatu o takiej formie nagród

Dodatkowe wymagania wobec Departamentu Stanu

Poza 15-dniowym okresem informacyjnym Departament Stanu musi również w ciągu 180 dni od wejścia w życie ustawy złożyć raport do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, uzasadniający wykorzystanie kryptowalut jako nagrody.

Raport dla ustawodawców Stanów Zjednoczonych musi zawierać dowody sugerujące, że nagrody kryptograficzne zachęciłyby więcej ukrywających swe wpływy do ujawnienia się w porównaniu z innymi „nagrodami wypłacanymi w dolarach amerykańskich lub innych formach pieniężnych lub przedmiotach niepieniężnych”.

Wspomniany raport powinien również zbadać, czy użycie kryptowaluty może zapewnić dodatkowe „trudne do wyśledzenia fundusze, które mogłyby zostać wykorzystane do celów przestępczych lub nielegalnych”.

Większa przejrzystość

Proponowana poprawka mogłaby zapewnić większą przejrzystość wydatków Departamentu Stanu na nagrody w kryptowalutach. Po przyjęciu tej zmiany, politycy mieliby wzajemny wgląd w swoje wpływy z wirtualnych walut. Taka otwartość na kontrolę pomoże rządowi federalnemu budować pozytywny obraz wykorzystania kryptowalut. Ponadto zmniejszy obawy o nielegalne działania z użyciem wirtualnych funduszy, co jest głównym argumentem używanym przez decydentów przeciwko kryptowalutom.

Rząd Bidena opublikował „pierwsze w historii” kompleksowe raporty dla kryptografii we wrześniu tego roku. Zaraz po zarządzeniu wykonawczym prezydenta Stanów Zjednoczonych z marca. Proponowały one sześć głównych kierunków regulacji krypto w USA. Było to łącznie dziewięć różnych raportów na temat kryptografii na przestrzeni lat połączonych razem.

Komentarze