Emisja STO w Estonii – publiczna czy prywatna?

Jedną z kluczowych decyzji po stronie emitentów podczas zbierania kapitału, jest wybranie rodzaju emisji: prywatnej lub publicznej. Sprawdzamy czym się różnią i jakie trzeba pod nie spełniać kryteria w Estonii.

Wyciągając wnioski z licznych scamów związanych z ICO, którego podstawą był prosty Whitepaper, przygotowania do emisji tokenów typu security bardziej należy porównać do przygotowywania emisji akcji czy też obligacji. Zgodnie z estońskim prawem, niezależnie od tego, czy jest to emisja prywatna, czy publiczna, emitent musi przygotować obowiązkową dokumentację, określającą wszelkie warunki emisji. 

Kluczowe jest przedstawienie rzetelnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, celu emisji, a także identyfikacja ryzyk związanych z prowadzonym przez emitenta biznesem. Dokumentacja nie może być „pisana na kolanie”, jej przygotowanie wymaga zazwyczaj wsparcia specjalistów. Prospekt emisyjny musi być zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej oraz spełniać wymogi ustawowe określone przez estońskiego ustawodawcę. Prospekt powinien być dostępny na każde żądanie estońskiego nadzoru, przede wszystkim za pośrednictwem autoryzowanej „Contact Person” estońskiej spółki emitenta. Każdorazowo należy także ofertę emisji odpowiednio rozliczyć. Konieczne jest prawidłowe rozliczenie podatkowe zebranych środków, a także odpowiednio zdefiniowane wypłacane świadczenia (dochód dla posiadaczy tokenów).

Z założenia każde STO jest w Estonii publiczne. Wystarczy jednak spełnić jeden z podanych poniżej warunków, aby miało charakter prywatny, który podlega mniejszym obostrzeniom prawnym. Emisja prywatna posiada jednak ograniczenia związane z możliwością jej reklamowania. Może być kierowania oferty jedynie do zawężonej grupy odbiorców.

Przesłanki do zakwalifikowania emisji jako prywatnej

– Kim są Twoi odbiorcy?

To kluczowe pytanie, którego odpowiedź ma duże znaczenie przy przygotowaniu oferty. Emisja twojego STO będzie prywatna, jeśli jest adresowana tylko do inwestorów kwalifikowanych. Mowa tu o instytucjach finansowych takich jak domy maklerskie, banki oraz inne podmioty posiadające zezwolenie/licencje na taką działalność.

Jeśli jednak twoimi odbiorcami są zwykli ludzie (niewykwalifikowani inwestorzy) to, aby twoje STO miało charakter prywatny, twoja oferta musi być skierowana do maksymalnie 150 osób na terenie każdego państwa, w którym jest przeprowadzana.

– Jaka jest wartość twoich tokenów?

Jako emitent musisz zdecydować, ile będą kosztować twoje tokeny. Jeśli wartość nominalna jednego tokena będzie przekraczać wartość 100 000 euro to może zostać uznana za prywatną.  Taki charakter emisji możesz także zyskać, jeżeli oferta skierowana do inwestorów wynosi minimalnie 100 000 na inwestora. (ale w ramach tej oferty może być np. 10 tokenów).

Oferta będzie prywatna także, jeżeli jej całkowita wartość, we wszystkich krajach, w których jest przeprowadzana, nie przekroczy w ciągu roku kalendarzowego 2,5 miliona euro.

Podstawowe różnice między emisją publiczną i prywatną

Zasadnicza różnica polega na tym, że publiczna emisja musi być zarejestrowana w The Estonian Financial Supervision Authority w skrócie EFSA, która stanowi estoński odpowiednik komisji nadzoru finansowego. Teoretycznie, procedura trwa 3-6 miesięcy. W praktyce, żadna dotychczasowa oferta sprzedaży tokenów realizowana przez spółki estońskie nie została zarejestrowana jako publiczna. Tak jak wspomnieliśmy powyżej, wystarczy spełnić tylko jeden warunek, aby oferta była prywatna. Zwracamy jednak przy tym uwagę, że aby taka emisja była możliwa, niezbędna jest odpowiednia i przemyślana struktura zarówno po stronie emitenta, jak i potencjalnych nabywców. Prywatna emisja jest tańszym rozwiązaniem, ale będzie posiadała ograniczony zasięg i możliwości pozyskania inwestorów.

Alternatywne rozwiązanie

Kompromisem, pomiędzy publiczną a prywatną zbiórką pieniędzy może być tzw. emisja hybrydowa. Jest ona co prawda emisją prywatną, jednak ma cechy emisji publicznej, przez co pozwala na swobodniejsze zebranie środków. Taka hybryda jest jednak każdorazowo dopasowywana do oczekiwań i planów emitenta tokenów. Pomimo tego, że nie ma jej oficjalnej definicji w przepisach i opracowaniach fachowych, jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy z uwagi na swoją elastyczność.

Materiał został opracowany we współpracy z partnerem Thompson&Stein.

Thompson&Stein to międzynarodowa kancelaria prawnicza specjalizująca się w doradztwie prawnym i podatkowym. Działalność firmy obejmuje m.in. doradztwo przy STO i ICO oraz pomoc w uzyskaniu licencji na obrót kryptowalutami.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze