Arweave | Kto kontroluje przeszłość, ma władzę nad przyszłością…

3 881

Wzrost w wymiarze blisko 1000% w rok z pewnością robi wrażenie. Czym jest Arweave i dlaczego jego cena tak szybko rośnie?

arweave token
źródło: link

Tytułem wstępu…

Jeśli jesteś już po lekturze opublikowanego dzisiaj Rankingu Kryptowalut Sierpień 2021 zauważyłeś zapewne, że na szczycie naszego zestawienia pojawił się token o symbolu AR. Nie jest to rozwiązanie nowe, gdyż jego historia sięga 2018 roku, aczkolwiek bardzo ciekawe i dopiero ostatnio zyskujące coraz większe zainteresowanie ze strony społeczności.

Na wstępie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Token doświadcza od lipca bardzo dynamicznego wzrostu i trudno przewidzieć, jak sytuacja na tym rynku rozwinie się w dłuższej perspektywie. Tak czy inaczej, za Arweave stoi całkiem ciekawa koncepcja, której przyjrzymy się nieco bliżej.

Kto stworzył Arweave?

Arweave została stworzona przez Sama Williamsa i Williama Jonesa, doktorantów Uniwersytetu w Kent. Williams przyszedł do projektu z doświadczeniem w systemach zdecentralizowanych i rozproszonych. W ramach swoich studiów opracował system operacyjny o nazwie HydrOS, podczas gdy Jones skupił się na teorii grafów i sieciach neuronowych. Williams porzucił ostatecznie studia podyplomowe, aby skupić się na firmie. Jones opuścił projekt na początku 2018 roku i obronił pracę doktorską.

Sam Williams miał opowiadać, że na pomysł stworzenia Arweave wpadł podczas wspinania się na pewną górę w Szkocji. Koncepcję przedstawił później Jonesowi i wspólnie opracowali szczegóły techniczne. Po uruchomieniu Arweave Williams został później mianowany doradcą Minespider, firmy zapewniającej śledzenie łańcucha dostaw opartego na blockchain dla przemysłu surowcowego. Pełnił też funkcję mentora w programie akceleracyjnym Techstars.

Chociaż Arweave zostało utworzone ze scentralizowanym przywództwem, w styczniu 2020 r. uruchomiła zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO) składającą się z głównych członków społeczności, aby dalej rozwijać i rozszerzać sieć i jej ekosystem.

Co to jest Arweave (AR)?

Arweave to zdecentralizowana sieć pamięci masowej, która stara się zaoferować platformę do nieograniczonego przechowywania danych. Określa sama siebie jako „wspólny dysk twardy, który nigdy nie zapomina”. Sieć hostuje przede wszystkim „permaweb” – stałą, zdecentralizowaną sieć z wieloma aplikacjami i platformami tworzonymi przez społeczność.

Natywne aktywo sieci Arweave, AR, wykorzystywane jest, aby płacić „górnikom” za przechowywanie informacji w sieci przez nieokreślony czas.

Permaweb

Permaweb to ogólnoświatowa sieć należąca do społeczności. Każdy może przyczynić się do utrzymania permaweb i otrzymać za to zapłatę. Na powierzchni permaweb wydaje się być jak normalna sieć. Jednak cała zawartość przechowywana przez permaweb jest trwała, zdecentralizowana i łatwo dostępna. Obejmuje to obrazy, tekst, aplikacje i prawie wszystko, co znajduje się w sieci.

permaweb
źródło: Arweave

Permaweb to zbiór dokumentów i aplikacji połączonych na szczycie warstwy przechowywania danych Arweave. Gdy użytkownik dodaje do permaweb treści lub dane, są one niezmiennie przechowywane i zawsze będą dostępne (z wyjątkiem treści nielegalnych lub obraźliwych). Po przesłaniu plików do permaweb nikt nie może ich zmieniać, łącznie z wydawcą. Zachęca to do utrzymania oczekiwanego poziomu integralności i weryfikowalności w całej sieci.

Blockweave i Proof of Access (PoA)

Jedną z fundamentalnych technologii, która napędza projekt Arweave, jest Blockweave. Blockweave jest pochodną technologii blockchain. Struktura danych typu blockweave została zbudowana specjalnie dla protokołu Arweave. Działa ona w podobny sposób do blockchain, ponieważ jest łańcuchem łączącym bloki pełne transakcji łączących się z blokami, które je poprzedzają. Zanim jednak górnicy będą mogli dodać nowe bloki do łańcucha, struktura danych typu blockweave wymaga od nich przedstawienia „dowodu dostępu” (PoA) do danych historycznych.

Podczas gdy wiele łańcuchów bloków wymaga od górników używania energii elektrycznej do zdobywania nagród za wydobycie, górnicy w całej sieci Arweave wykorzystują do otrzymywania nagród mechanizm replikacji danych. Oznacza to, że aby zdobyć nagrody za wydobycie, górnicy muszą dzielić się cennymi informacjami przechowywanymi w zdecentralizowanej sieci. Dzięki temu blockweave i dowód dostępu (PoA) są bardziej energooszczędne niż większość sieci blockchain.

Succinct Proofs of Random Access (SPoRA)

SPoRA to ulepszenie mechanizmu konsensusu PoA. SPoRA zwiększa zachęty dla górników i dodatkowo promuje konkurencję w wyszukiwaniu danych. Działa to poprzez zmniejszenie zachęt do wydobywania z wykorzystaniem CPU. Ponadto, aby zachęcić do utrzymania decentralizacji, SPoRA tworzy bardziej przekonujące zachęty i techniki grywalizacji, .

Wildfire

Aby system przechowywania danych Arweave działał na optymalnych obrotach, transfer danych musi być szybki, wydajny i dostępny natychmiast. Ponadto dostęp do danych musi być bezpłatny, gdy tylko jest to możliwe. Aby udostępnianie danych było bezpłatne, sieć Arweave wykorzystuje dodatkową warstwę motywacyjną.

Wildfire to system rankingowy oparty na tym, jak szybko węzły sieci mogą reagować na żądania danych i je realizować. Im szybciej peer sieciowy może dystrybuować nowe bloki i transakcje do sieci, tym wyższa ranga. Co więcej, peery o najwyższej randze otrzymują żądania danych jako pierwsze. W związku z tym partnerzy sieci zyskują zachęty finansowe do jak najszybszego wypełniania żądań danych, co zwiększa ich szanse na wypełnienie kolejnych żądań tego typu. Ponadto wszyscy, którzy osiągają znacznie gorsze wyniki, mogą zostać całkowicie wykluczeni z sieci.

Blockshadows

Tradycyjne łańcuchy bloków dystrybuują zwykle pełny blok do każdego węzła w sieci po wydobyciu nowych bloków. Nawet jeśli węzeł ma już większość danych w bloku, nadal otrzymuje duplikat. Taki układ nie tylko sprawia, że osiąganie konsensusu jest wolniejsze, ale także marnuje zasoby podczas niepotrzebnego nadawania ogromnych ilości danych.

blockshadows arweave
źródło: Arweave

Blockshadow rozwiązuje ten problem, minimalizując ilość zduplikowanych danych rozgłaszanych w sieci. Dzięki temu sieć może osiągnąć konsensus znacznie szybciej. Ponadto, w rezultacie wzrasta przepustowość sieci. Działa to poprzez oddzielenie części transakcji od bloków. Zamiast wysyłać pełne bloki do każdego węzła, węzły w sieci otrzymują zredukowany „cień” bloków. Peery mogą następnie zrekonstruować ten zredukowany blok w pełny blok.

Co więcej, system „cieniowania” bloków ułatwia elastyczną dystrybucję bloków z ultraszybkimi prędkościami transakcji dzięki przyspieszeniu konsensusu sieciowego. Ponadto fluktuacja opłat sieciowych w okresach przeciążenia jest stosunkowo niewielka.

Przechowywanie danych

Arweave wykorzystuje do przechowywania danych „zrównoważoną, przejrzystą ekonomię”, aby ułatwić ciągłą replikację danych. Podobnie jak w przypadku struktury ekonomicznej, którą można znaleźć w tradycyjnych finansach, aby dodać dane do sieci Arweave, użytkownicy muszą dokonać płatności „z góry”.

Po dokonaniu płatności, siła nabywcza przechowywania danych stanowi „odsetki”, które narastają w czasie. Po jednorazowej wpłacie początkowej uczestnicy sieci mogą uzyskać pasywny dochód, udostępniając miejsce na dysku twardym do przechowywania danych.

Moderacja kontentu

Demokratyczna moderacja nielegalnych i obraźliwych materiałów ma w Arweave ogromne znaczenie. Tak jak tradycyjna sieć monitoruje i moderuje takie treści, tak samo działa sieć Arweave. Jednak społeczność Arweave korzysta z szeregu narzędzi, aby zapewnić cenzurę tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Narzędzia służące do osiągnięcia tego celu są wbudowane w protokół Arweave, dzięki czemu użytkownicy sieci mogą decydować, jakie treści powinny być dostępne, a które powinny być z dostępu wyłączone.

Gdy użytkownik przesyła transakcję, magazyny danych mają możliwość replikowania powiązanych danych. Przechowujący dane mogą filtrować i przeglądać dowolne treści, aby zapewnić, że użytkownicy nie będą narażeni na nielegalne lub w inny sposób „nieprzyjemne” dla odbiorcy materiały. Ponadto, jeśli uznają, że jakiekolwiek dane są obraźliwe, mogą po prostu zdecydować, aby ich nie rozpowszechniać. Ponadto Arweave ściśle współpracuje z Fundacją Internet Watch, aby zminimalizować emisję obraźliwych i szkodliwych materiałów. Serwery używane do przeglądania permaweb mogą wdrażać inne zasady moderacji, aby chronić użytkowników przed nielegalnym rozpowszechnianiem danych. Użytkownicy permaweb mogą zgłaszać obraźliwe materiały do ​​Arweave w celu ich usunięcia.

Solana

Solana to aktualnie jeden z najszybszych blockchainów na świecie.

solana najszybszy blockchain
źródło: Solana

Innowacyjny blockchain produkuje bloki co 400 milisekund. Od strony użytkownika, Solana jest jednym z najbardziej opłacalnych łańcuchów bloków opartych na smart kontraktach. Pod maską Solany protokół dzieli się na cztery kluczowe warstwy. Pierwsza to rdzenna warstwa łańcucha bloków, następnie warstwa komponentów infrastruktury, warstwa protokołu, a na końcu warstwa użytkownika końcowego do zarządzania zasobami i agregatorów. Arweave odgrywa kluczową rolę w warstwie infrastruktury, ułatwiając Solanie zdecentralizowane przechowywanie danych.

solar bridge
źródło: Solana

Solana produkuje szacunkowo do czterech petabajtów danych każdego roku (4096 terabajtów). W związku z tym Arweave i Solana nawiązały współpracę pod hasłem SOLAR Bridge. SOLAR Bridge jest skrojony na miarę, aby umożliwić Solanie przechowywanie danych w permawebie Arweave. Tworzy to zdecentralizowane, łatwo dostępne i publicznie dostępne rozwiązanie pamięci masowej, które może obsługiwać ogromną skalowalność. Co więcej, Arweave toruje drogę dla zdecentralizowanych opcji pamięci masowej, które będą współdziałać z innymi blockchainami w branży.

Portfel Arweave

Aby wejść w interakcję z Arweave i korzystać z tokena AR, musisz najpierw pobrać i zainstalować portfel Arweave. Portfel Arweave jest dostępny jako rozszerzenie przeglądarki internetowej dla Chrome, Firefox i Brave. Służy ponadto jako cold storage i jest obecnie jedynym portfelem sprzętowym obsługującym token AR. W przyszłości token AR ma być kompatybilny z innymi portfelami tego rodzaju.

Podsumowanie

Projekt Arweave łączy osoby posiadające wolne miejsce na dysku twardym z osobami, które potrzebują stałego przechowywania danych. Ponadto Arweave ma na celu zapewnienie trwałej i stałej zdecentralizowanej księgi danych, wiedzy i historii, tworząc jednocześnie mechanizmy zachęcające do wydajnego przesyłania danych.

Dzięki tokenowi Arweave (AR), permaweb, blockweave i modelowi konsensusu Succinct Proofs of Random Access (SPoRA), projekt Arweave umożliwia niezrównaną replikację danych bez konieczności udziału pośredników.

Źródła:

Obejrzyj również:

https://www.youtube.com/watch?v=jKFhHL1geVw
, ,

Może Cię zainteresować:

Komentarze