Zobaczcie, jaka sytuacja rysuje się na wykresie Binance Coin!

1 310

Na wykresie Binance Coin (BNB) rysuje się bardzo ciekawa sytuacja. Bez zbędnego przedłużania:). Zobaczcie sami:

Jeżeli spodobała Wam się ta analiza, zapraszam serdecznie do śledzenia mojego poniedziałkowego cyklu w Bithub pod tytułem Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut. W analizach prezentowany jest szerszy kontekst, trochę edukacji, konkretne zagranie „live” oraz analiza coinów, o którą prosicie w korespondencji do mnie. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z moim poprzednim video, teraz macie okazję:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze