Raport | Czynniki wzrostu BTC okiem Binance + 5 altcoinów, na które warto zwrócić uwagę

3 637

Binance opublikowała przegląd stanu rynku kryptowalut. Analitycy jednej z największej giełd zwrócili szczególną uwagę na zachowanie pięciu altcoinów. Pojawiły się również pytania o dalszy los kursu BTC…

Z BTC sprawa jest otwarta

W raporcie wiodącej giełdy kryptowalut czytamy, że większość inwestorów BTC trzyma się teraz mocno w oczekiwaniu na duży ruch. Odpowiedź na pytanie, czy BTC wystrzeli w górę, czy też się załamie, pozostaje kwestią otwartą:

„Wąski przedział cenowy spowodował również, że 30-dniowa zmienność bitcoina spadła do najniższego poziomu od października 2019 r. Wskazuje to na brak zdecydowania odnośnie kierunku, w którym miałby podążyć rynek…

Wnioski z obserwacji historycznych zachowań ceny sugerują, że zawężenie zmienności często poprzedza ekspansję, co ostatecznie prowadzi do przełomu lub załamania. Ponadto zmniejszona zmienność może być związana ze zwiększonym HODLingiem, ponieważ inwestorzy nie czują się zachęcani do sprzedaży swoich bitcoinów. W czerwcu zaobserwowaliśmy również otwarty wzrost zainteresowania, co może sugerować, że inwestorzy są przygotowani na duży ruch”

Powyższy wątek podejmował również całkiem niedawno Kraken, który w swojej analizie dla inwestorów snuł projekcje odnośnie możliwych, dalszych ruchów BTC:

Ciekawe wnioski na temat aktualnego zachowania bitcoinowych hodlerów przyniosła niedawna ankieta, którą przeprowadził na Twitterze Peter Schiff. Zobaczcie sami:

Pięć altcoinów Binance

W toku analizy Binance wykazano, że w obecnej, nie do końca klarownej sytuacji na rynku altcoinów, zdecydowanie wyróżnia się zaledwie pięć z nich:

„Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty przedstawiają aktualnie mieszaną wydajność. Większość kryptowalut o dużej kapitalizacji przyniosła ujemne zwroty, natomiast coiny o średniej i małej kapitalizacji, takie jak LINK, ADA, BAT, VET i IOST radzą sobie bardzo dobrze. Fenomenalny miesiąc zaliczył w szczególności VET, który osiągnął w czerwcu 40% wzrost”.

Co dalej z bitcoinem?

Analitycy Binance stwierdzili, że w nadchodzącym miesiącu kluczowymi wskaźnikami dla bitcoina będą wolumen i wsparcie na poziomie 9300 USD.

„Jeśli Bitcoin utrzymałby się powyżej poziomu wynoszącego 9300 USD, byłby na dobrej pozycji do kolejnego testu przy 10 000 USD. Prawdopodobnie pojawi się jednak silna presja sprzedaży w drodze do 10 000 USD, biorąc pod uwagę nieudane przebicia w przypadku poprzednich prób.

Dlatego też bitcoin musi zgromadzić znaczny wolumen, aby się przełamać. Jeśli to się powiedzie, będzie to dobry wskaźnik pozytywnego zaufania dla BTC na dalszą część tygodnia”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze