Raport Kraken | Bitcoin w obliczu krytycznego przełomu

10 982

Amerykańska giełda kryptowalut Kraken udostępniła raport dla swoich traderów VIP. Nowe prognozy analityków sugerują, że Bitcoin (BTC) może znajdować się na przedsionku krytycznego przełomu, który ostatecznie położy kres dwuletniemu rynkowi niedźwiedzi.

Nowy cykl byka tuż za rogiem?

W dokumencie przeanalizowano naturę największego ruchu kryptowaluty wewnątrz dużego byczego trójkąta od 2017 roku. Analitycy Kraken twierdzą, że „król kryptowalut” ma solidny punkt wyjścia do tego, aby przebić ten pattern górą i rozpalić nowy cykl byków:

Ponieważ Bitcoin od dwóch miesięcy porusza się trendem bocznym i jest nadal o 10% niżej od przełamania oporu, wielu uczestników rynku uważa, że cena BTC może znacznie wzrosnąć. Przekonanie to opiera się również na fakcie, że 50-tygodniowa średnia krocząca bitcoina nadal okazuje się żelaznym wsparciem”.

kraken
Najp

Jeżeli miałoby dojść do wybicia górą, byki nie mogą liczyć na natychmiastowe i bezdyskusyjne przejęcie kontroli nad rynkiem. Analitycy Krakena piszą, że przekroczenie długoterminowego oporu to dopiero pierwszy krok.

„Zanim Bitcoin będzie mógł potwierdzić udane przebicie i unieważnić wieloletnią tendencję spadkową, kurs będzie musiał wspiąć się powyżej 10 500 USD, aby ustawić się na pozycji wyższego szczytu i odpalić dalszy wzrost”.

Kraken ostrzega jednak, że droga, która jawi się przed wiodącą kryptowalutą nie jest tak prosta i jednoznaczna. 35% obniżka w porównaniu z obecną ceną wynoszącą około 9 255 USD mieści się w zakresie możliwości.

„Bitcoin będzie musiał wkrótce zdecydować, czy przełamać opór i rozpocząć cykl byka, czy ponownie odwiedzić wsparcie na poziomie około 6000 – 7000USD”.

Pełną wersję raportu Kraken możesz przeczytać tutaj.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze