Luka CME na poziomie 3500$ | Czy BTC będzie chciał ją zamknąć?

4 097

Luka cenowa bitcoina na CME w okolicy 3 500$ jest faktem. Biorąc pod uwagę historyczną tendencję BTC do zamykania takich luk istnieje możliwość, że dominująca kryptowaluta może chcieć ponownie przetestować poziom 3000$. Czy na pewno?

Były ekonomista i menedżer funduszu hedgingowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Mark Dow zauważył, że trend makro BTC pozostaje niekorzystny dla kupujących:

Sama luka CME nie jest powodem do ponownego testowania niskich poziomów wyceny. Niestety, oprócz niej bitcoin może mieć kilka innych „problemów”.

Tajemnicza „luka”

Dla niewtajemniczonych… Z luką CME mamy do czynienia wówczas, gdy cena BTC zmienia się po zamknięciu rynku futures CME Bitcoin po godzinach rynkowych.

Załóżmy, że w chwili zamknięcia rynku kontraktów terminowych, cena BTC wynosiła 6600 $. Jeśli na otwarciu kurs doświadczyłby nagłego wzrostu do 7000 $, na CME powstałaby swoista „przerwa” – luka między 6600 a 7000 $.

Czy rzeczywiście to takie ważne?

Udział rynku kontraktów bitcoin na CME stanowi znaczną część globalnego wolumenu obrotu. Cena zwykle zbliża się do luk, kiedy jest wspierana przez inne czynniki, takie jak momentum, wolumen, presję kupna lub sprzedaży.

W rzeczywistości można wysunąć wniosek, że luki CME mają teraz mniejsze znaczenie, biorąc pod uwagę zauważalny spadek wolumenu tego rynku w marcu.

Gdy giełda w USA załamała się, inwestorzy instytucjonalni wykazywali oznaki wyjścia z rynku kryptowalut (przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości). Doprowadziło to do gwałtownego spadku wolumenu na rynku kontraktów terminowych bitcoin, zmniejszając wpływ CME na krótkoterminowy trend ceny kryptowaluty.

Czynniki potencjału korekty kursu bitcoina

W ciągu ostatniego tygodnia wielokrotnie odrzucał zakres między 7 100 $ a 7 500 $. Praktyka price action pokazuje, że takie potrójne odrzucenie prowadzi często do testowania niższych poziomów wsparcia.

btc usd tradingview 14-04-2020
wykres 1h BTC USD

Aktualna struktura techniczna BTC może wskazywać na możliwość przetestowania zakresu od 4 800 $ do 5 500 $. Przesłanek takiego scenariusza należy szukać w oparciu o kluczowe poziomy Fibonacciego. Takie otoczenie rynkowe, w połączeniu z obecnością luk CME na poziomie 3000 $, wystawia kryptowalutę na próbę uniknięcia znacznej korekty.

Niektórzy inwestorzy nadal wierzą, że cena BTC mocno zmieni się w związku z halvingiem. Dane Google Trends pokazują wyraźny wzrost zainteresowania wyszukiwaniem frazy „halving bitcoina”:

Mamy zatem do czynienia z czterema, potencjalnie istotnymi czynnikami korekty BTC. Są nimi: aktualny, odległy poziom oporu, niska luka na CME, stagnacja przy rocznym otwarciu oraz stosunkowo niski wolumen. Czy majowy halving Bitcoina może jeszcze wpłynąć na zmiany krajobrazu BTC na wykresie? Zobaczymy.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze