Hash rate sieci Bitcoin na nowym ATH | Optymizm „na całego”

Hash rate sieci Bitcoin osiągnął najwyższy poziom w historii. Czy stanowi to potwierdzenie byczego sentymentu po halvingu?

Wraz z historycznym, trzecim halvingiem Bitcoina, hash rate spadł z 121 milionów terahashy na sekundę (TH/s) do 90 milionów TH/s. Kilka tygodni później ten istotny współczynnik on-chain zaczął odzyskiwać impet…

hash rate sieci Bitcoin
hash rate sieci Bitcoin

Szybka odbudowa hash rate sieci Bitcoin świadczy o dobrej kondycji sektora wydobywczego. To z kolei, jak twierdzą analitycy, może prowadzić do stabilizacji rynku.

Pozytywny katalizator dla Bitcoina w perspektywie średnioterminowej

Po zmniejszeniu o połowę nagrody za blok, hash rate sieci Bitcoin ma tendencję do znacznego spadku. Przypomnijmy, że wraz z halvingiem o połowę zmniejsza się liczba monet możliwych do wydobycia z każdego nowego bloku. To, co do zasady, pociąga to za sobą zmniejszenie wymiaru górniczych przychodów.

Nie dziwi też fakt, że kiedy górnikom doskwierają zwiększone wydatki na utrzymanie, zazwyczaj decydują się oni na sprzedaż swoich rezerw w BTC.

W perspektywie krótkoterminowej, do czasu wystąpienia znaczącego dostosowania trudności, ryzyko kapitulacji górników lub masowej presji sprzedażowej jest relatywnie niskie.

Rentowność starszego sprzętu wydobywczego

Alejandro De La Torre, wiceprezes Poolin, zwrócił uwagę, że starsze maszyny pozostały rentowne. Oznacza to, że nawet indywidualni górnicy mogą generować zyski i prawdopodobnie nie będą zbytnio zmuszeni do sprzedaży BTC:

„Wczorajsza dwutygodniowa ponowna korekta trudności przyniosła spadek o 2,87%, a średni hash rate wyniósł 120,57 EH/s. Interesujące jest to, że hash rate nadal rośnie, co jest zdecydowanie związane z obecną ceną #bitcoin. Starsze maszyny znów przynoszą zyski”.

Torre dodał, że hash rate sieci Bitcoin prawdopodobnie będzie nadal rósł. Trudność wydobycia BTC jest niższa niż w poprzednich tygodniach, a cena BTC przekracza 11 000 USD.

Tani chiński prąd

Rekordowy hash rate sieci Bitcoin zaledwie trzy miesiące po halvingu można uznać za optymistyczny trend. Przypomnijmy, że chociażby w Syczuanie znajduje się wiele dużych ośrodków wydobywczych. Ze względu na porę deszczową i obecność elektrowni wodnych, górnicy mają dostęp do zdecydowanie tańszej energii elektrycznej.

Optymistyczny cykl rynkowy

Według ostatnich danych ByteTree, stan netto górników w ciągu ostatnich pięciu tygodni oscylował na poziomie 30 BTC. Dane pokazują, że górnicy nie sprzedali więcej niż wykopali, co doprowadziło do mniejszej presji sprzedażowej na BTC.

Względnie niska presja sprzedażowa ze strony górników jest pozytywnym czynnikiem, który może pozwolić BTC na utrzymanie silnego momentum.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze