Czy derywatywy BTC zmniejszą presję na sprzedaż po halvingu?

2 337

Na pięć dni przed halvingiem kurs BTC rośnie. Co dzieje się na rynku kryptowalutowych instrumentów pochodnych? Czy derywatywy BTC pomagają zabezpieczyć się przed niepewnością, w którą stronę pójdzie cena, gdy górnicy uzyskają mniejsze przychody po redukcji nagrody za wydobycie bloku?

Derywatywy BTC ratunkiem dla górników?

Wraz z redukcją nagrody górniczej z 12,5 do 6,25 BTC za blok, halving bitcoina niesie ze sobą mniejszy dochód dla górników. Będą mieli bowiem mniej wpływów w BTC, które mogliby sprzedać za gotówkę. Jeszcze w lipcu 2016 r., kiedy podaż bitcoina była redukowana ostatnim razem, rynek był zupełnie inny.

CME zaczęło oferować kontrakty futures na bitcoiny dopiero pod koniec 2017 roku. Teraz, przed historycznym – trzecim halvingiem górnicy mogą kupować kontrakty futures blokując cenę, aby pokryć swoje wydatki.

Jeszcze wczoraj, czerwcowe kontrakty futures na BTC były wyceniane na CME na 9,395 USD, powyżej aktualnych wówczas cen spot.

Wykres BTC

ATH kontraktów terminowych CME

Otwarte pozycje na kontraktach terminowych CME osiągnęły ostatnio najwyższy poziom od 10 miesięcy. Jednak amerykańska platforma zajmuje tylko niewielką część rynku. Najwięksi gracze na rynku kryptowalutowych instrumentów pochodnych – tacy jak Huobi, Binance BitMEX i OKex – mają siedzibę w Azji i nie akceptują klientów ze Stanów Zjednoczonych.

derywatywy BTC
Dzienne wolumeny BTC Futures; źródło: skew

Vishal Shah, trader instrumentów pochodnych i założyciel giełdy Alpha5 mówi, że kontrakty futures odgrywają większą rolę w kryptowalutach, niż mogłoby się wydawać. Jego zdaniem, ze względu na wyprzedaż w marcu, która spowodowała 700 mln USD w likwidacjach na BitMEX, późniejsza redukcja liczby otwartych kontraktów może zmniejszyć ryzyko spadku ceny spowodowane przez presję na sprzedaż po halvingu.

Zmniejszona liczba zlewarowanych otwartych kontraktów, które wciąż nie powróciły do poziomów z lutego, oznacza mniej automatycznych likwidacji w przypadku ruchu ceny.

derywatywy BTC
źródło: skew

„Jeśli wystąpią jakieś awarie z powodu zmniejszenia nagrody na skutek halvingu, zlewarowane kontrakty nie powinny przynajmniej spowodować efektu domina […]”powiedział Shah.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs bitcoina wynosi 9300 USD:

Wykres BTC

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze