Byki bitcoin szykują się do ataku?

6 238

Wtorek przyniósł spadki na BTC. Inwestorzy z mniejszą tolerancją na ryzyko zdecydowali się zrealizować zyski. Czy byki bitcoin szykują się jednak do ponownego ataku?

Kurs króla kryptowalut spadł nawet o 4,56 procent do najniższego poziomu dnia 25 833 USD (stan na moment przygotowywania niniejszej publikacji). Tak czy inaczej, próby przedłużenia niedźwiedziego impetu osłabły z powodu stosunkowo silniejszej presji zakupowej w pobliżu obszaru 25 000 USD. Od Bożego Narodzenia poziom utrzymywany jako konkretne wsparcie. Aktualnie już po raz trzeci wzbudza oczekiwania, że posłuży jako wsparcie dla kolejnego rajdu byków.

Wielu analityków zgadza się, że kurs wymiany BTC / USD nastawiony jest teraz wzrost w kierunku 30 000 USD. CryptoHamster zauważył, że para porusza się wewnątrz trójkąta zniżkującego. Dodał, że obecna konfiguracja techniczna może spowodować, że przebije się na plus i osiągnie co najmniej 29 000 USD.

Rekordowa liczba pozycji „call” na rynku bitcoin futures na CME

Taka informacja pojawiła się w chwili, gdy Bitcoin Futures notowane na Chicago Mercantile Exchange zgłosiły rekordową liczbę kontraktów (open interest – OI).

Dane od Skew pokazały, że OI na CME Bitcoin Futures osiągnęło 2,6 miliarda dolarów, czemu towarzyszył rekordowy dzienny wolumen w wysokości 1,7 miliarda dolarów. Może to wskazywać na przyszły wzrost dynamiki, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy polegają na giełdach regulowanych, takich jak CME, w celu uzyskania większej ekspozycji na rynku Bitcoin.

byki bitcoin liczba otwartych pozycji bitcoin futures na CME
liczba otwartych kontraktów bitcoin futures na CE; źródło: Skew

W międzyczasie, dane z platformy analizy danych DataMish pokazały, że ​​całkowita liczba nierozliczonych kontraktów futures była w większości w stanie „call”. Współczynnik pozycji długich/ krótkich na kontraktach terminowych i opcjach na Bitcoin wynosił 87,37% w pozycjach długich wobec 12,63% w krótkich. Może to odzwierciedlać fakt, że większość inwestorów ma, względem bitcoina, zdecydowanie pro wzrostowe nastawienie.

DataMish wykazał również spadek zabezpieczonych i niezabezpieczonych krótkich pozycji Bitcoin netto, co sugeruje, że nawet niedźwiedzie spodziewają się, że wzrost cen Bitcoina będzie kontynuowany bez napotykania poważnych poziomów oporu.

Inwestycje instytucjonalne mocno w górę

Brak silnego niedźwiedziego oporu jest następstwem rosnącego napływu kapitału instytucjonalnego na rynek Bitcoin. Dane z ByBt.com pokazują, że Grayscale Investments posiada aktualnie ponad 607 000 BTC o wartości 16 miliardów dolarów.

Inne mainstreamowe korporacje głównego nurtu zbierają swoje rezerwy bitcoinów, aby chronić się przed inflacją fiducjarną spowodowaną spadkiem wartości dolara amerykańskiego. Niedawno notowany na Nasdaq Greenpro Capital ogłosił, że zaciągnie dług o wartości 100 milionów dolarów na zakup bitcoina, nazywając tę ​​kryptowalutę „niezawodnym zasobem wartości na przyszłość”.

grayscale byki bitcoin
bitcoinowe portfolio Grayscale; źródło: Bybt.com

„Wzrost kapitału napływającego do BTC odpowiada teraz stanowi na kwiecień 2017 roku” – powiedział Willy Woo. „Wczesna faza byka się skończyła, główna faza się rozpoczęła; przyszło to dość wcześnie”.

W momencie pisania tego tekstu cena Bitcoina wynosiła 26 379 USD.

Od Redakcji

Niniejszy wpis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze