Bitcoin „w pułapce” instytucji | Gdzie jest teraz poziom wsparcia?

4 146

Ki-Young Ju z CryptoQuant twierdzi, że jeśli bitcoin miałby teraz spaść, to maksymalnie do 25 000 USD. Wszystko przez instytucje, które miałyby złapać kryptowalutę w swoistą „pułapkę”…

Ju napisał dziś na Twitterze, że inwestorzy i handlowcy będą traktować 26 000 USD jako wsparcie na sesji – poziom z wyższym sentymentem „BTFD”, co oznacza „Kup F *” ** ing Dip.” Wyznał, że jego projekcje płyną z danych, które pokazały poziomy, w jakich instytucje założyły pułapkę na rynku bitcoina.

„16 procent zrealizowanej kapitalizacji rynkowej BTC jest teraz w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych”, stwierdził Ju po przeanalizowaniu całkowitej liczby bitcoinów posiadanych przez nowojorskie Grayscale Investments.

Łączna kwota wyniosła 49 miliardów dolarów. Zrealizowana kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosi około 186 miliardów dolarów.

Psychologiczne wsparcie dla bitcoina tu i teraz

Ostatnie wydarzenia na rynku króla kryptowalut popchnęły BTC w ramiona grona głównych aktywów finansowych o charakterze inwestycyjnym.

Indywidualni inwestorzy widzą teraz, jak instytucje wchodzą w BTC w obawie przed inflacją, niskimi dochodami z obligacji i spadającym dolarem amerykańskim. W międzyczasie miało miejsce wiele transakcji wielorybów. Na dobre zaczęło się to po tym, jak bitcoin przekroczył pułap 20 000 USD.

Na podstawie innych danych opublikowanych w poniedziałek Ju zauważył, że, jeżeli chodzi o sprzedaż, bitcoinowe wieloryby osiągnęły stan wyczerpania.

bitcoin cryptoquant
współczynnik wielorybów na giełdach bitcoin; źródło: CryptoQuant

„Coraz mniej wielorybów trafia na giełdy” – wyjaśnił analityk. „Myślę, że hossa będzie kontynuowana, ponieważ inwestorzy instytucjonalni będą nadal kupować, a współczynnik wielorybów na giełdach utrzymuje się poniżej 85 procent”.

„100 milionów dolarów”

Zaangażowanie instytucji skłoniło handlowców detalicznych do odkrycia nowych możliwości na rynku Bitcoin. Według Adama Backa, współzałożyciela / CEO Blockstream, ci drobni inwestorzy doprowadzili kurs wymiany BTC / USD do rekordowego poziomu już w okresie wakacyjnym.

Pojawiają się również nowe poziomy wsparcia, jako że coraz więcej instytucji zadeklarowało zakup bitcoinów o wartości minimum 100 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2021 roku. Greenpro Capital, firma sektora business intelligence z siedzibą w Hongkongu, ogłosiła w poniedziałek, że pozyska wspomniany kapitał poprzez sprzedaż długu.

„Poinstruowałem naszych bankierów inwestycyjnych, aby w I kwartale 2021 r. zwiększyli dług do 100 mln USD, aby zainwestować w BTC” – potwierdził dyrektor generalny CK Lee, dodając, że Greenpro „zainwestuje również własne środki pieniężne w BTC”.

Setup techniczny dla bitcoina

Niezależny analityk rynkowy zauważył, że kryptowaluta znajduje się w zniżkowej fazie konsolidacji, od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu 28 300 USD. Stwierdził, że faza ta wygląda jak trójkąt zniżkujący, setup techniczny, która stawia przed BTC wizję 29 300 USD podczas następnego, zwyżkowego przełomu.

„Dla mnie wygląda to na potencjalny trójkąt znizkujący. Cele mogą się nieco różnić w zależności od punktu wyjścia. Potwierdzenie wybicia i – najlepiej – retest”.

bitcoin analiza
źródło: tutaj

Wybicie w drugą stronę może jednak doprowadzić cenę do 23 200 USD. Deklaracja Ju na temat wsparcia na poziomie 25 000 USD stałaby się wówczas co najmniej nieaktualna…

Od Redakcji

Niniejszy wpis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze