„BTC powróci do 10 000 USD ruchem jednej świecy”

10 128

Joel Birch, współzałożyciel Staked i kryptowalutowy trader wyjaśnił, w jaki sposób bitcoin może powrócić do pięciocyfrowej wyceny. Jego zdaniem, w grę wchodzi nawet 10 000 USD za 1 BTC.

Birch zauważył, że cena bitcoina (BTC) i wolumen jego obrotu podążają od czasu pamiętnego Czarnego Czwartku różnymi ścieżkami. Argumenty i wnioski płynące z tego tytułu przedstawiają się następująco:

Rokowania dla króla kryptowalut w perspektywie krótkoterminowej są zatem wysoce nieprawdopodobne. @BitcoinBirch zapewnia jednak, że nadchodzący wzrost BTC będzie gwałtowny i dynamiczny. Wykres może doświadczyć tego wzrostu w postaci jednej, zielonej świecy.

Parabola po halvingu?

Historia pokazuje, że mieliśmy już do czynienia z podobnymi scenariuszami. Gdy ogólny wolumen obrotu jest niski, brakuje płynności. Ceny cyfrowych aktywów potrafią stać się wówczas narzędziem niemałych manipulacji.

Ostatnim razem podobne obrazki oglądaliśmy pod koniec października ubiegłego roku. Gwałtowne, wzrostowe ruchy ceny prowadzą do wyrzucenia z rynku większości traderów, którzy zdążyli opowiedzieć się za przeciwnym scenariuszem odnośnie kierunku, w którym miałby podążać kurs.

Nie dalej jak 28 października 2019 bitcoin wzrastał gwałtownie o 800 USD z 7700 USD do 8500 USD w wyniku niespodziewanego impulsu wzrostowego, który posłał do piachu bitmexowe shorty o wartości 150 milionów USD:

Czy w związku z tym bitcoinowcy powinni być przygotowani na kilka brzydkich swingów przed rozpoczęciem kolejnej hossy na rynku BTC?

Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Zachęcamy do dyskusji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze