Bitcoin zamknął marzec zieloną świecą – szósty miesiąc z rzędu

Sześć ostatnich, miesięcznych świec Bitcoina zamknęło się na zielono.

Bitcoin zamknął szóstą z kolei, miesięczną świecę na zielono i to po raz pierwszy od kwietnia 2013 roku. Jeśli historia się powtórzy, w tym roku może czekać nas ciąg dalszy bitcoinowej hossy.

Jak to było w kwietniu 2013…

W kwietniu 2013 r. bitcoin zamknął się kwotą około 140 USD po odnotowaniu sześciu kolejnych – zielonych miesięcznych świec. Podczas gdy rynek cofnął się do mniej niż 100 USD w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, bitcoin wzrósł w ciągu kolejnych sześciu miesięcy o 700% i po raz pierwszy osiągnął cenę powyżej 1000 USD. Na końcu tego wpisu znajdziecie ciekawą dygresję na temat kwietnia 2013…

bitcoin
kurs BTC USD (świece 1M); źródło: TradingView

Bitcoin zachowywał się podobnie jeszcze przed parabolicznym wzrostem w 2017 r., kiedy rynek odnotował do września pięć kolejnych zielonych miesięcznych świec. Podczas gdy we wrześniu nastąpiła konsolidacja, w październiku bitcoin poszybował do nowego rekordu wszech czasów i pod koniec roku wzrósł z 5000 do prawie 20 000 USD.

Jak będzie tym razem?

Według stratega Bloomberga, Mike’a McGlone – jeśli rynek będzie podążać za trendami obserwowanymi wcześniej w 2013 i 2017 r., bitcoin może być sprzedawany za ponad 400 000 USD do 2022 r. McGlone stwierdził niedawno, że kryptowaluta jest „na dobrej drodze, aby stać się globalnym zasobem rezerwowym cyfrowym”.

Doświadczony trader i analityk rynkowy, Peter Brandt, jest również optymistyczny odnośnie przyszłości BTC. Przewidywał niedawno, że BTC może zyskać dalsze 250%, aby ostatecznie przebić się powyżej 200 000 USD. „Myślę, że istnieje 50% szans, że spadnie do 1 mln USD i 50% szans, że spadnie do zera” – powiedział.

Przeszłe trendy nie gwarantują przyszłych wyników, a historia zielonych świec jest trochę mętna. Pomimo, że Bitcoin publikował pięć zielonych miesięcznych świec z rzędu pod koniec 2015 roku, w pierwszych tygodniach 2016 roku BTC załamał się o 20%, zanim przeszedł w stan kilkumiesięcznej konsolidacji.

Podobnie, po pięciu kolejnych miesiącach zwyżkowego tempa, który rozpoczął się w 2019 r., mieliśmy przedłużający się trend spadkowy, przy czym BTC spadł o ponad 60% w stosunku do maksimów w 2019 r. W wyniku krachu w marcu 2020 r. („Czarny Czwartek”) bitcoin nie odzyskał szczytowych wartości z 2019 r. aż do grudnia 2020 r.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze