Bitcoin za 1760 USD? | Według niego to realne

Znany trader Henrik Zeberg po raz kolejny przewiduje znaczny spadek, który mógłby doprowadzić cenę bitcoin nawet do 1760 USD!

Teza, że bitcoin byłby w stanie osiągnąć ten wyjątkowo niski pułap cenowy stała się przedmiotem żarliwej dyskusji po piętnastoprocentowym spadku BTC, który niedawno zaskoczył inwestorów.

Czy kurs BTC drastycznie spadnie?

Zeberg to entuzjasta i wieloletni praktyk metodologii fal Elliotta. Jeszcze niedawno wyrażał przekonanie, że wycena bitcoina na poziomie około 10 070 USD jest jak najbardziej „logiczna”. Dlaczego zatem teraz cena miałby spadać?

Bitcoin znajdował się na pięciocyfrowym poziomie wyceny zaledwie trzy dni temu, po czym stracił na wartości ok. 15% w przeciągu niespełna kilku minut.

Zeberg spodziewa się, że dno Fali C zostanie osiągnięte już w czerwcu. Co ciekawe, mogłoby się to stać dokładnie rok po tym, jak BTC osiągnął 13 777 USD na szczycie Fali B.

Analityk wyjaśnił, że kurs BTC mógłby spaść krótkoterminowo ze względu na gwałtowny wzrost stóp realnych (stopy nominalne minus inflacja).

Ekstremalny potencjał wzrostu

W przeciwieństwie do wielu niedźwiedzi Zeberg jest pewien, że taki spadek nie będzie bynajmniej końcem bitcoina. Analityk spodziewa się bowiem, że BTC rozpocznie w 2021 r. bardzo dynamiczny rajd w górę.

Zeberg przewiduje, że w przyszłym roku król kryptowalut osiągnie prawdopodobnie 54 000 USD. Nie wyklucza, że wzrosty mogą dojść nawet do 94 000 USD.

Bitcoin za „milion dolarów” | Realna wizja czy zwykła mrzonka?

Bitcoin za milion dolarów? Dla jednych marzenie, dla innych zwykła mrzonka. Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy cyfrowego złota prześcigają się w argumentacji, dlaczego bitcoin miałby osiągnąć lub nigdy nie osiągnie wyceny na poziomie jednego miliona dolarów za monetę. Czy są zatem jakiekolwiek podstawy by wierzyć, że BTC dojdzie to tak astronomicznego poziomu wyceny?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze