Bitcoin | Teraz już bliżej 30 000 niż 20 000 USD

3 615

Po pełnych wrażeń Świętach Bożego Narodzenia, bitcoinowe byki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W chwili publikacji tego tekstu kurs bitcoina wynosi 27 459 USD. To, rzecz jasna, nowe ATH.

Ostatni ruch ceny kryptowaluty jest równoznaczny z 10,88% wzrostu w skali 24 godzin. Jeszcze dziś rano, po osiągnięciu poziomu ok. 26 800 USD, kurs BTC nieznacznie się cofnął. Niewiele jednak wskazuje na to, żeby król kryptowalut miał nie zaatakować 30 000 USD:

bitcoin 27 000
wykres BTC/ USD (interwał 1D); źródło: TradingView

Teraz już bliżej 30 000 niż 20 000 USD

Analityk, Josh Rager, ujął to w następujący sposób;

„To trochę szalone, że Bitcoin jest teraz bliżej 30 000 USD niż 20 000 USD”.

Inny analityk „Bitcoin Jack” zauważył, że osiąganie przez BTC obecnych poziomów cenowych może skończyć się poważną korektą:

bitcoin 27 000
źródło: tutaj

Od 26,6 do 30 000 USD BTC to region, w którym może dojść do potencjalnego obalenia ceny potwierdzonego jedynie ponownym spadkiem poniżej przekątnych, co prowadzi do dużej korekty. Wydaje się, że bez tego cena będzie nadal rosła, zbliżając się do 36-42 tys. Obecne PA podobne do marca-maja 2017 pic.twitter.com/Pq7EtgWDKJ

Dlaczego cena bitcoina tak szybko rośnie?

Z fundamentalnego punktu widzenia, było kilka czynników, które napędzały bieżący rajd już od początku listopada. Wykres może wyglądać tak, jak w 2017 roku. Tym razem jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Dan Held z Krakena nazwał to, co się dzieje, „supercyklem”:

Held zacytował Satoshiego Nakamoto, który prawie dziesięć lat temu napisał następujące słowa:

„Wraz ze wzrostem liczby użytkowników rośnie wartość monety. Ma potencjał do tworzenia dodatniej pętli sprzężenia zwrotnego; wraz ze wzrostem liczby użytkowników wartość rośnie, co może zachęcić więcej użytkowników do skorzystania z rosnącej wartości”.

Held dodał, że nigdy wcześniej Bitcoin nie miał tak silnych podstaw w kontekście makro, które dokładnie podkreślają, dlaczego aktywo jest potrzebne.

Wyraźnie obserwujemy również efekt Covid, a Bitcoin przetrwał to pomimo ogromnego, marcowego spadku. Od tego czasu odzyskał blisko 600%, przewyższając wszystkie inne tradycyjne aktywa.

Store of Value

Podczas gdy Bitcoin rósł, rządy na całym świecie zaangażowały się w bezprecedensowy dodruk pieniądza. Held skomentował, że to dodatkowo napędza narrację o „bezpiecznej przystani”, która okazała się bardzo realna dla tych, którzy uwierzyli w BTC.

„Bitcoin został stworzony specjalnie w celu przechowywania wartości w świecie, w którym nie można ufać swojemu rządowi lub bankowi. Te chwile nie zdarzają się jednak często, jak kryzys finansowy z 2008 roku. COVID zwrócił uwagę na wartość Bitcoina na całym świecie. Z tego powodu nowy uczestnik rynku zaczął kupować Bitcoin: instytucje”.

Held nadal zwraca uwagę na dużych graczy instytucjonalnych, którzy podbili rynek BTC w drugiej połowie 2020 roku. Ci, którzy kupili kryptowalutę, najprawdopodobniej nie będą sprzedawać zbyt wiele. To powinno ubarwić spodziewaną narrację podaży i popytu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze