Bitcoin celuje powyżej 12 000 USD | Do trzech razy sztuka?

6 421

Cena BTC konsoliduje się w coraz węższym zakresie. Czy bitcoin przygotowuje się do trzeciej próby ataku na poziom 12 000 USD?

Po odzyskaniu 6,3% ze spadku do 11,200 USD z 11 sierpnia, bitcoin (BTC) wydaje się przygotowywać do trzeciej próby przebicia 12 000 USD.

Za nami de facto tydzień wzrostu. W ich otoczeniu dużo mówiło się o notowanej na Nasdaq firmie inwestycyjnej MicroStrategy, która kupiła 21.454 BTC w celu ochrony przed słabnącym dolarem. Na tapecie była również giełda Coinbase, która będzie oferować pożyczki zabezpieczone bitcoinem. Dodatkowo ujawniono, że BlackRock i Vanguard są głównymi posiadaczami akcji MicroStrategy.

bitcoin 12 000 USD
źródło: coin360

Chciwość, chciwość wszędzie…

Coraz bardziej byczy sentyment rozciąga się na cały sektor kryptowalut. Dowodem na to może być chociażby sytuacja na Tezos (XTZ) i Chainlink (LINK), których wartości biją dotychczasowe rekordy wszech czasów. Całkiem dobrze radzi sobie również sektor DeFi.

bitcoin 12 000 USD
źródło: Alternative.me

Indeks Crypto Fear & Greed pokazuje obecnie, że sentyment wśród inwestorów wskazuje na „ekstremalną chciwość”. Pozostaje to w zdecydowanym kontraście w stosunku do sytuacji z lipca, kiedy wskaźnik sygnalizował „Strach”, a inwestorzy kryptowalut obawiali się, że cena bitcoina spadnie z powrotem do niższych przedziałów poziomu 10 000 USD.

Prognoza Stack Funds

W ostatnim biuletynie skierowanym do klientów, firma zajmująca się analizą rynku, Stack Funds, napisała:

„Ponowny test poziomu 12 000 dolarów jest w zasięgu wzroku, podczas gdy formowanie się byczej flagi dobiega końca. Stack sądzi, że ​​obecna struktura rynku pozostanie nienaruszona, dopóki nie zostanie przekroczony poziom 10 500 USD. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w połączeniu z osłabiającym się dolarem, powinniśmy nadal obserwować wzrost dynamiki bitcoina”

Firma zwróciła również uwagę na rosnącą korelację bitcoina ze złotem. Zauważono, że cena BTC skorygowała się o 2,7% podczas niedawnego, 9-procentowego spadku ceny złota.

Według analityków ze Stack Funds unikalną cechą Bitcoina jest to, że jest on w pewnym stopniu chroniony przed większą zmiennością rynkową, ponieważ jego korelacja między złotem czy akcjami zmienia się w zależności od price action na każdym z tych rynków:

„Pomimo niedawnego skoku korelacji BTC i złota, dotykającej marcowych maksimów, rekordowy spadek cen złota w tym tygodniu nie wpłynął znacząco na cenę BTC, ponieważ aktywa cyfrowe wracają do relacji przypominającej akcje, aby utrzymać trajektorię wzrostu cen.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze