Analiza Techniczna Kryptowalut 27-07-2020 | BTC, BTC.D, ETH, BNB.

4 521

Dzień dobry Kryptomaniacy! Zapraszam zapoznania się z materiałem z cyku Analiza Techniczna Kryptowalut 27-07-2020!

No i zrobiło się gorąco! Skoro brakuje letniej pogody, podwyższoną temperaturę funduje nam Bitcoin i kilka innych krypotwalut. Zanim zaczniemy analizę zachęcam do powtórzenia materiału z ostatnich tygodni, a jeśli nie macie aż tyle czasu, to przynajmniej ostatniego nagrania wideo i wcześniejszej Analizy Technicznej Kryptowalut 20-07-2020.

Zanim zaczniemy pokażę, jak wyglądały Wasze wybory coinów do dzisiejszej analizy, wynikające z cotygodniowej ankiety. Zdecydowana większość wybrała ETH!

W komentarzach pod ostatnim nagraniem wybraliście: NANO, AMPL, CHSB, NIM, SC, NAS, ICON, TAEL, BCH, NEO, DASH, RLC, COTI, HEX. Padły prośby o walory spoza kanonu kryptowalut tj.; SP500, EURPLN, USDPLN oraz ZŁOTO.

Teraz zaczynamy analizę!

BTC:

Dzisiaj pokażę Wam dwa wykresy BTC. Pierwszy z giełdy Coinbase, a drugi z platformy MT4, która jak wiecie prezentuje to, co widzą uczestnicy rynku Forex.

Coinbase: zacznijmy od startu z dna. Pole oznaczone na żółto było omawiane dużo wcześniej jako potencjalny punkt zwrotny. W ubiegły poniedziałek napisałem, że jeśli cena przebije pomarańczową, przerywaną linię to przewiduję wzrost ceny i atak na linię trendu. Ponadto w nagraniu wideo mówię, o strukturze pro wzrostowej trwającego impulsu. Kolejny scenariusz omawiany od dawna mówił, iż zakładam spadki, ale jeśli wbrew mojej analizie, cena wydostanie się nad czerwoną linię trendu i pozostanie tam dłużnej niż jeden dzień, będzie to moje miejsce do zakupu.

TAK WŁAŚNIE SIĘ STAŁO.

Gdy tylko druga dzienna, czerwona świeca zamknęła się nad linią trendu, potwierdził się scenariusz B i zrealizowałem zlecenie zakupu. Co będzie dalej? Mimo, że sam dokonałem zakupu BTC, wzrosty wcale nie są jeszcze tak mocno przesądzone. Dlaczego? Cena dotarła do ważnego oporu wynikającego z dwóch wierzchołków. Jest to ostatni bastion obrony przed wzrostami. W tej chwili, w bardziej odległym ujęciu, za wzrostami przemawia wykonany wcześniej overbalance i przebicie linii trendu z ostatnich dni. Pozostał jeszcze wierzchołek z poziomu okolic 10400-10500 USD, który stanowi odpór dla ceny. Po jego pokonaniu cena zrealizuję 3/3 przesłanki (czyli 100%) do dalszych wzrostów, zgodnie z metodologią jakiej używam.

Wykres BTC

Teraz będę kontynuował swoją myśl na platformie MT4: w obu rynkach wskaźnik RSI na interwale jednodniowym przekroczył 70%. W tym miejscu powinna zaświecić się tzw. kontrolka bezpieczeństwa. Zobaczymy, czy dziś dostaniemy od rynku formację spadków. Dodam, że na interwale H1 już dostaliśmy, więc należy się teraz minimalnie mała korekta. Obserwujemy interwał D1. Pora na meritum. Na wykresie platformy MT4 widać doskonale, że cena po raz pierwszy dotarła do czerwonej linii trendu.

W chwili gdy piszę ten materiał jest już nieznaczna reakcja podażowa na ten poziom. Ponieważ wzrosty miały miejsce w weekend, pod dzisiejszą świecą dzienną powstała luka cenowa i wiele wskazuje, że cena będzie chciała domknąć tę lukę. Po najbliższym zachowaniu ceny ocenimy w prosty sposób, co będzie dalej. Powtarzam, dla kontynuacji wzrostów kluczowe będzie pokonanie oporu i wybicie dwóch ostatnich wierzchołków oraz linii trendu w platformie MT4, czyli rynku Forex. Gdyby to się nie udało, w zamian za co otrzymalibyśmy kontynuację korekty zainicjowanej na interwale godzinowym, mój scenariusz spadkowy jeszcze mógłby zostać zrealizowany, a zakupy, które zrobiłem po przebiciu linii trendu zamknęłyby się na tzw. BreakEven, czyli bez zysku. W zamian za to pozwoliłem sobie na otwarcie niewielkiej pozycji od szczytu w dół, która też już jest zabezpieczona SL i BE. Dodam, że jest to ryzykowne zachowanie.

Wykres BTC – platforma MT4

Na zakończenie… to właśnie rynek Forex w najbliższych godzinach, czy dobie zdecyduje o dalszych losach BTC. Pamiętajmy, że duża cześć uczestników tego rynku nie handluje w okresie wakacyjnym. To może zaważyć na sile ruchu, a właściwie na braku siły….

BTC.D:

Pojawiła się szansa na zmianę kierunku. Interwał H4 pokazał formację wzrostów przy niskim RSI. Indeks zaliczył też OBV korekt w ostatnim trendzie spadkowym. Teraz obserwacja interwału D1. Tam RSI jest także na miejscu do startu tzn. poniżej 30%, lecz świeca dzienna jeszcze nie zamknęła się pro wzrostowo. Trzeba poczekać do północy, jeśli jednak scenariusz się potwierdzi, należy wyciągnąć wniosek: BTC odzyska wysoką zmienność cenową, pytanie tylko w górę czy w dół ? Odwołuję do analizy BTC 🙂

Wykres BTC

ETH:

W sytuacji ETH rozbieżności pomiędzy rynkami Forex, a giełdowym nie wystąpiły. Wszyscy uczestnicy rynku zobaczyli to samo przebicie i pokonanie linii trendu. Podobnie jak wyżej, odwołuję do nagrania wideo z 22-07-2020, w którym w 18 minucie omawiałem moment przebicia w chwili, gdy ten nastąpił. Przechodząc do sytuacji bieżącej mogę powiedzieć tylko jedno. Cały czas nie ma sygnału od rynku co do wyraźnego zatrzymania wzrostu…..

Z tyłu głowy mam dodatkowo trzy cenne informacje. Cena znalazła się w żółtej strefie oporu. Dopiero przebicie się przez nią ponad przerywaną linię stanowiłoby powód do dalszych wzrostów. Patrząc na wysokie RSI nie spodziewałbym się dalej postępujących, silnych wzrostów. Dodatkowo analizując strukturę wewnętrzną wygląda na to, że mamy do czynienia z ostatnią falą wzrostów w pięciofalowym ruchu do góry (podobnie jak w BTC). Raczej obserwuję i czekam na pierwszy sygnał do zatrzymania ceny w postaci formacji spadkowej, jeśli cena się zatrzyma w strefie, ale nie zbuduje formacji, będzie szansa na naładowanie wskaźnika RSI i kontynuację wzrostów. PS: podobnie jak w BTC pod dzisiejszą świecą dzienną rynek pozostawił lukę cenową. Jeszcze jedno, na koniec. W wykresie ETH/BTC nastąpiła bardzo istotna zmiana. Cena wróciła nad linię trendu i wykonała ovb ostatnich korekt. Wygląda na to, że Vitalik Buterin się postarał, żeby wypozycjonować swoje „dziecko”…

Wykres ETH/USD
Wykres ETH/USD z luką cenową – platforma MT4.

Dokładam strukturę wewnętrzną wzrostów w interwale H1 w dwóch scenariuszach: czarnym i czerwonym. O ile czerwona struktura miałaby być tą właściwą, to teraz fala IV spadkowa domknie lukę z rynku Forex. Mylę się, jeśli cena wybije ostatni wierzchołek i nie otrzymamy formacji spadkowej.

Wykres ETH/USD – Interwał H1, oznaczenie struktury wewnętrznej.

BNB:

BNB w sposób wolny ( czyt. korekcyjny ) zmierza do oznaczonej kolorem żółtym strefy, a właściwie dwóch stref z których jedna to lokalny opór, a druga stanowi proporcję 1:1 z ostatnią korektą w spadkach. Możliwy jest re-test zielonej linii po przebiciu. Można przyjąć, że cena jeszcze tam nie dotarła, dlatego dopuszczam nieznaczne wzrosty w ramach spowolnionego trendu wzrostowego. Gdy tylko cena znajdzie się w przedstawionym polu, zaczną na nią oddziaływać siły podaży. Wtedy sprawdzimy, jak silny był ostatni trend….

Wykres BNB/USD

Na tym kończę dzisiejszą Analizę Techniczną Kryptowalut 27-07-2020. Dziękuję za uwagę i życzę sukcesów handlowych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze