Analiza Techniczna Kryptowalut 10-08-2020 | BTC, BTC.D, ETH, BNB.

3 000

Jak w każdy poniedziałek zapraszam Was do tekstu z serii Analiza Techniczna Kryptowalut 10-08-2020 !!!

Zanim rozpocznę dzisiejsze projekcje ceny, zachęcam do zapoznania się z materiałem z ubiegłego tygodnia, który znajdziecie tutaj:

Analiza Techniczna Kryptowalut 03-08-2020 | BTC, BTC.D, IOTA, ETH, LSK

A także wideo z kanału YouTube:

Analiza techniczna 6.08 – Bitcoin i Złoto.

Analiza techniczna 6.08 – altcoiny: ETH, BAT, DASH, XRP, LTC, NXS, LINK, KNC, SXP i inne

W odpowiedzi na pytanie w komentarzach, dotyczące szerszego i długodystansowego spojrzenia na Bitcoin, przypominam, że to co widzę na wykresie i myślę o rynku kryptowalut jest łącznym tokiem myślowym, który zapoczątkowałem jeszcze we wrześniu 2019 r. na łamach Bithub.pl. Wszystkie analizy, które opublikowałem do tej pory znajdziecie w tym linku.

Kończymy wstęp, zaczynamy analizę!

BTC:

Dziś fajerwerków nie będzie. Bitcoin spokojnie i w sposób zrównoważony podąża w trendzie wzrostowym. To, co najważniejsze w obecnej ocenie sytuacji, to spojrzenie na interwał tygodniowy. To tam każda z następujących po sobie w ostatnim czasie świec jest koloru zielonego i taka sytuacja trwa nieprzerwanie od chwili pokonania czerwonej linii trendu spadkowego. Bezwzględnie należy pamiętać o dwóch istotnych sprawach. Po pierwsze przedział pomiędzy 11400 USD, a 13800 USD stanowi strefę oporu dla ceny. Po drugie wskaźnik RSI na interwale tygodniowym zbliża się do poziomu siedemdziesięciu pkt. To oczywiście nie przesądza o zakończeniu wzrostów, ale jeśli w tym miejscu nastąpi istotna reakcja podaży w postaci formacji spadkowej, możemy mieć zakończenie impulsu wzrostowego i rozpoczęcie korekty dla całych wzrostów.

Wykres BTC

Warto popatrzeć na sytuację z rynku Forex, w którym cena zmierza do domknięcia luki przy ok. 12160 USD. Tam w sporym przekonaniu powinna nastąpić reakcja podaży. Pytanie tylko, na ile duża i silna? Czy będzie w stanie zatrzymać Kupujących przed atakiem na szczyt z okolic 13800 USD? A może zapoczątkuje jedynie korektę 1:1 w fali 4? Tego dowiemy się dopiero obserwując, mierząc i sprawdzając podaż, która zawsze w końcu nadchodzi…. Przypominam, że „podaż wynikająca z rynku Forex” nadal znajduje się w wakacyjnym okresie obniżonej zmienności. Podsumowując, brak sygnału do spadków nie pozwala mi na zamknięcie pozycji zakupowych okolic 9500 USD.

Wykres BTC – platforma MT4.

BTC.D:

Mimo, że wysokie interwały ( D1, W1) wskazują, na zapas do spadków, to H4 pozostaje w tej chwili najbardziej czytelny. Właśnie tutaj, po niedawnym swingu wzrostowym otrzymaliśmy test formacji w ramach którego indeks nie radzi sobie z jej zanegowaniem poprzez wyjście przez dno. Indeks w skuteczny sposób odbił się od przerywanej linii. Nadal uznaję, że dopóki nie otrzymamy skutecznego przebicia dołka, formacja obowiązuje, co może oznaczać zwrot akcji dla udziału Bitcoina w rynku. Oczywiście z wykresu BTC.D nie wynika, czy otrzymamy silny swing spadkowy, czy wzrostowy Bitcoina. Dopóki formacja jest ważna, wiemy jednak, że swing BTC powinien być silny i dynamiczny. Gdyby został pokonany omawiany dołek, cena BTC mogłaby wejść w swego rodzaju konsolidację dając jeszcze raz pole do popisu najlepszym altcoinom.

Wykres BTC

ETH:

Ethereum znajduje się w sytuacji, w której klasyczne giełdy widzą overbalance po świecy z dnia 02.08.2020 r. Łącząc to z faktem, że opisany OVB nie znajduje potwierdzenia w formacji świecowej oraz fakcie, iż na wykresie z platformy MT4 nie ma śladu po OVB, a opisana świeca nie zaistniała powodując lukę w wykresie, można domniemać, że ETH na chwilę straci wysoką zmienność. Potwierdzenie znajduje tu świeca doji z interwału dziennego. Oznacza to, że rynek dostrzega niepewność. Nastroje są tu mieszane, zarówno co do wzrostów jak i co do spadków. W takich chwilach warto odwrócić się do tyłu i zobaczyć jaki jest trend, jeśli wzrostowy, cena mimo, że powoli, powinna być pchana w kierunku ostatniego wierzchołka. Taki scenariusz powinien być realizowany nawet, gdyby wierzchołek miał być pokonany jedynie nieznacznie. Przypominam, że patrząc długoterminowo, najtrudniejszy poziom do pokonania przez cenę zacznie się dopiero w okolicach 550 USD. W tej sytuacji warto też obserwować Ethereum w parze do Bitcoina. Na to poświecę trochę więcej czasu w najbliższym nagraniu wideo na kanale YouTube.

Wykres ETH/USD

BNB:

Binance Coin zgodnie z założeniem, kontynuuje trend wzrostowy, który jak wynika z wcześniejszych analiz, jedynie zwolnił, a nie zmienił kierunku. Wybrałem ten walor do analizy, gdyż opisana sytuacja może ulec zmianie. RSI znajduje się stosunkowo wysoko. Cena wykonała re test zielonej linii trendu po jej przebiciu w czerwcu 2020 r. Dodatkowo wzrosty ogranicza żółta strefa wynikająca z proporcji utrzymania korekt w trendzie. Uwaga jednak na brak istotnego sygnału do zawrócenia! Ten podobnie jak w innych kryptowalutach wciąż nie nastąpił, co może oznaczać jeszcze kolejny atak do linii trendu. Gdyby cenie udało się przebić zieloną linię trendu do góry, otrzymalibyśmy silny sygnał do wzrostów. Wyjście do góry z żółtej strefy oraz pokonanie wierzchołka z 27,5 USD ( 13.02.2020 r. ), byłyby jedynie potwierdzeniem dla nie tyle dalszych wzrostów, bo korekta musi nadejść, co zmiany trendu, a przecież wszyscy na to czekamy….

Wykres BNB/USD

Na dziś to już wszystko. Dziękuję z uwagę i przypominam, że swoje spostrzeżenia i uwagi możecie publikować w komentarzach pod każdym nagraniem analizy wideo.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze