Przeglądany tag

Polska

Polska to kraj z dumnym dziedzictwem kulturowym, które ma swoje korzenie ponad 1000 lat wstecz. Położony w centrum Europy, przeżył burzliwe i gwałtowne zawirowania.

Były okresy niepodległości, a także okresy dominacji innych krajów. W czasie drugiej wojnie światowej w Polsce zginęło kilka milionów ludzi.

Nowa era rozpoczęła się, gdy Polska została członkiem UE w maju 2004 roku, pięć lat po przystąpieniu do NATO i 15 lat po zakończeniu rządów komunistycznych.

To tu narodził się pierwszy oficjalnie uznany niezależny masowy ruch polityczny byłego bloku sowieckiego, kiedy strajki w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. doprowadziły do porozumienia z władzami w sprawie powstania Solidarności.

Jedna z najważniejszych dat w historii współczesnej Polski:

1918 – Po ponad stuleciu obcych rządów, po zakończeniu I wojny światowej, Polska odzyskuje niepodległość

1939-45 – Nazistowskie Niemcy najeżdżają Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Niemcy i Związek Radziecki dzielą kraj między siebie i traktują Polaków z niezwykłą brutalnością. Niemcy budują obozy koncentracyjne, których nazwy – Auschwitz, Treblinka, Majdanek – stają się synonimem Holokaustu.

1945 – siły radzieckie wypierają siły niemieckie z Polski, której granice wyznacza konferencja poczdamska; Polska traci terytorium na rzecz Związku Radzieckiego, ale zyskuje część z Niemiec.

1947 – Polska staje się Komunistyczną Republiką Ludową po wyborach zarządzanych przez Związek Radziecki. Następnie przystępuje do sojuszu wojskowego Układu Warszawskiego, kierowanego przez Sowietów.

1978 – Karol Wojtyła, kardynał krakowski, zostaje wybrany na papieża.

1980 – Zamieszki w gdańskiej stoczni doprowadziły do ​​powstania związku zawodowego „Solidarność” pod rządami Lecha Wałęsy. W Polsce zostaje wprowadzony stan wojenny.

1989 – Rozmowy przy okrągłym stole między Solidarnością, komunistami i kościołem katolickim otwierają drogę do upadku komunizmu w Polsce. W częściowo wolnych wyborach Solidarność wygrywa miażdżącą przewagą, która pomaga w utworzeniu rządu koalicyjnego. Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem Polski od 1946 roku.

1990 – Lech Wałęsa wybrany na prezydenta. Rozpoczynają się reformy rynkowe, w tym prywatyzacja na dużą skalę.

1991 – Pierwsze wybory parlamentarne od upadku komunizmu.

2004 – Polska jest jednym z 10 nowych krajów, które przystąpiły do ​​UE.