Przeglądany tag

Podatki

Podatki to opłaty nakładane na osoby fizyczne lub korporacje i egzekwowane przez podmiot rządowy – lokalny, regionalny lub krajowy – w celu finansowania działań rządowych. Pod względem ekonomicznym podatki spoczywają na tym, kto ponosi ciężar podatku. Jest tak bez względu na to, czy jest to podmiot opodatkowany, taki jak firma, czy też końcowi konsumenci towarów firmy.

Aby pomóc w finansowaniu dóbr publicznych i usług rząd pobiera podatki. Przeznacza je na poprawę gospodarki i wszystkich jej mieszkańców. W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na świecie podatki są nakładane na pewną formę pieniędzy otrzymywanych przez podatnika. Pieniądze mogą stanowić dochód z wynagrodzenia, zyski kapitałowe ze wzrostu wartości inwestycji, dywidendy otrzymane jako dodatkowy dochód, płatność za towary i usługi itp.

Część zarobków lub pieniędzy podatnika jest pobierana i przekazywana rządowi. Zapłata podatków według stawek nakładanych przez państwo jest obowiązkowa. Uchylanie się od płacenia podatków – umyślne nieuiszczenie pełnych zobowiązań podatkowych – podlega sankcjom prawnym. Większość rządów korzysta z agencji lub departamentu do pobierania podatków oraz ścigania i karania tych, którzy z premedytacją unikają tego obowiązku.