Joe007 wypływa na powierzchnię i komentuje sytuację bitcoina

Jeden z najbardziej znanych i wpływowych wielorybów, który postawił na Bitfinexie na spadki bitcoina, powrócił. Joe007 zabiera głos w sprawie niedawnych ruchów ceny kryptowaluty i uparcie obstaje przy swoim – cena spadnie.

Kilka dni temu analityk i wielki inwestor zawiesił swoje konto na Twitterze. Przypomnijmy sobie pewne fakty:

Joe007: spadek ceny bitcoina jest bliski

Joe007 postawił w kwietniu na to, że wiodąca kryptowaluta ulegnie katastrofalnym w skutkach spadkom. Przegrał po tym, jak bitcoin zanotował aż 36% wzrost na koniec ubiegłego miesiąca.

Powrót wieloryba

Joe007 stwierdził, że miał rację w swoich poprzednich prognozach. Jego zdaniem rynek jest przegrzany, a dowodem na to były ostatnie ruchy niedźwiedzi.

Społeczność nadal czeka na wzrost po halvingu

Następnie skomentował niedawne rewelacje związane z przeniesieniem kilkudziesięciu bitcoinów z portfela, który pozostawał nieaktywny od ponad 10 lat.

Joe007 stwierdził:

„Nie, nie można powiedzieć, że rynek powinien zostać poruszony przez przeniesienie z portfela Satoshi. Inwestorzy nadal wiążą nadzieje z prognozami po halvingu. Moim zdaniem są to po prostu bajki i myślę, że z tym rynkiem może być w nadchodzących dniach coraz gorzej.”

źródło: Bitfinex Pulse

Spadek ceny bitcoinów jest koniecznością dla przyszłego wzrostu

W poprzednich tygodniach Joe mówił o „fantomowych pieniądzach” w przestrzeni kryptowalut.

Joe007 podejrzewa, że w nadchodzących latach cena bitcoina najpewniej pójdzie w górę. Trader nadal uważa, że przed ewentualnymi wzrostami, rynek powinien szykować się na spadki.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Bitcoinjoe007Kryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz