Short na halving | Joe007 sugeruje, że bitcoin „j****e”?

Uznany trader bitcoina Joe007 zasugerował, że rynek uwzględnił już halving Bitcoina w cenie kryptowaluty. Przed nami duże spadki kursu BTC?

Trzeci w historii podział nagrody za wydobycie bloku w sieci Bitcoin już za dwa tygodnie. Jak zwykle w przypadku halvingów Bitcoina, wielu spodziewa się zobaczyć znaczne ruchy ceny króla kryptowalut w górę wykresu. Apetyty na nowe ATH pozostają niezaspokojone, rośnie napięcie i nerwowość.

Joe007 sarkastycznie o „wielkim halvingu” Bitcoina

Joe007, jeden z największych wielorybów Bitcoin na rynku sugeruje, że halving jest już w cenie, co może narazić kryptowalutę na ryzyko ogromnych spadków.

W dość sarkastycznym tonie Joe007 napisał:

„Nieee, oczywiście, że nie jest wyceniony. W dniu Wielkiego Halvingu wszyscy w końcu zdadzą sobie sprawę z tego, jak niedoceniany jest BTC i wszyscy ruszą tłumnie na zakupy. Za pieniądze z czeków pomocowych”.

Bitcoin? Krótko.

Szacuje się, że Joe007 zajmuje na bitcoinie dużą, krótką pozycję. Wiąże się to z faktem, że w ubiegłym miesiącu wieloryb spadł w tabeli Bitfinexa o 11,3 mln USD. Biorąc pod uwagę, że cena BTC wzrosła do około 7700 $ może to świadczyć o tym, że Joe gra na spadki:

Tebela wyników wielorybów na Bitfinex

Obcięcie nagrody blokowej o połowę to proces, który zmniejsza ilość BTC generowanego przez górników. Zmniejsza to przychody górników z dnia na dzień o 50%, zmuszając ich do dostosowania się do zmian i często wstrząsając tymi, którzy mają nadwyżkę cyfrowych monet.

Halving nie jest jednak wydarzeniem nieoczekiwanym. W rzeczywistości przemysł wydobywczy przygotowuje się na niego od co najmniej 12 miesięcy, ustanawiając silne bufory gotówkowe i negocjując z dostawcami usług energii elektrycznej, aby spróbować obniżyć koszty wydobycia.

Halving!? Proszę się rozejść!

Niektórzy analitycy twierdzą, że nie ma wyraźnych przesłanek co do tego, aby cena BTC miała rosnąć tylko przez wzgląd na nadchodzący halving.

Znana tendencja rynku kryptowalut do wyprzedaży w duchu „sprzedawania faktów”oraz brak krótkoterminowego wzrostu w ostatnich dwóch halvingach sugerują, że narracja o rajdzie BTC może być przedwczesna.

Warto zwrócić uwagę, że kurs BTC pływa obecnie w okolicach obszarze oporu od 7700 do 8300 USD. 200-dniowa średnia ruchoma, która wskazuje na główny długoterminowy punkt zwrotny dla danego składnika aktywów lub indeksu, wskazuje obecnie właśnie na poziom 8 000 USD.

Czy wypowiedź Joe007 to Twoim zdaniem czysty sarkazm, czy może kryje się za tym coś więcej…?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinHalvingjoe007
Komentarze (0)
Dodaj komentarz