Halving Bitcoina za nami! | Od dzisiaj już „tylko” 6,25 BTC za blok

Halving Bitcoina już za nami. Kryptowaluta zaliczyła dziś kolejny krok milowy w historii. Do podziału nagrody górniczej doszło na wysokości bloku 630 000. Od teraz nagroda dla górników nie wynosi już 12,5 BTC a 6,25 BTC na blok. Przyjrzyjmy się raz jeszcze zagadnieniu halvingu i podsumujmy, co wydarzyło się do tej pory i co czeka sieć „króla kryptowalut” w przyszłości. Kolejny halving dopiero za cztery lata!

Oto ostatni blok przed halvingiem, jeszcze z nagrodą w wysokości 12,5 BTC:

źródło: tutaj

To zaś pierwszy blok po halvingu – już z nagrodą w wysokości 6,25 BTC:

źródło: tutaj

Jeśli jeszcze tego nie wiesz… | Halving Bitcoina w pigułce

Zacznijmy od początku. Wydobywanie (kopanie) bitcoinów to proces, w którym tak zwani górnicy używają mocy obliczeniowej swoich komputerów do weryfikowania transakcji w sieci Bitcoin. Kryptowaluta wykorzystuje model konsensusu o nazwie Proof of Work. Oznacza to, że górnicy muszą wykazać, że włożyli wiele wysiłku w przetwarzanie transakcji i w zamian za to otrzymują odpowiedni poziom wynagrodzenia. Wysiłek ten tożsamy jest z czasem i zasobami energii, które górnicy włożyli w proces utrzymywania sieci w ryzach.

Na czym polega mining bitcoina?

Górnicy Bitcoin potwierdzają legalność transakcji. Następnie dodają transakcje na koniec bloku i tworzą łańcuchy tych bloków transakcji. Po zapełnieniu bloku transakcjami górnicy, którzy przetworzyli i potwierdzili transakcje w bloku, są nagradzani bitcoinami. Transakcje o większej wartości pieniężnej wymagają więcej potwierdzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ten proces nazywa się wydobywaniem, ponieważ praca wykonana w celu wydobycia nowego Bitcoina z kodu jest cyfrowym odpowiednikiem fizycznej pracy wykonanej w celu wyciągnięcia, np. złota z ziemi.

Co to jest halving?

Co 210 000 wydobytych bloków lub mniej więcej co cztery lata nagroda przyznawana górnikom Bitcoin za przetwarzanie transakcji jest zmniejszana o połowę. To zmniejsza o połowę szybkość, z jaką nowe monety są wprowadzane do obiegu. W ten sposób Bitcoin wykorzystuje syntetyczną formę inflacji, która ulega zmniejszeniu o połowę co cztery lata do czasu, aż wszystkie BTC zostaną wydobyte i przekazane do obiegu.

Twórca Bitcoina – Satoshi Nakamoto zaplanował, że taki system regulowania podaży będzie działał do około 2140 r. W tym momencie górnicy otrzymają opłaty za przetwarzanie transakcji. Poniosą je oczywiście użytkownicy sieci. Opłaty te zapewniają, że górnicy cały czas będą mieć wystarczającą motywację do działania na rzecz utrzymania sieci. Chodzi o to, że konkurencja o te opłaty spowoduje, że pozostaną one niskie po zakończeniu dystrybucji wszystkich monet.

Halving jest tak ważny, ponieważ oznacza kolejny krok w malejącej, skończonej podaży Bitcoin. Istnieje tylko 21 000 000 bitcoinów. W chwili pisania tego artykułu wydobytych jest już 18 374 038 BTC. Pozostało „jedynie” 2 625 963:

źródło: bitcoinblockhalf

W 2009 r. nagrodą za wydobyty każdy blok w blockchainie Bitcoina było 50 BTC. Po pierwszym halvingu było to 25, potem 12,5, a od tej chwili jest to już „tylko” 6,25 BTC/blok.

źródło: coinmetrics

Pierwsze dwa halvingi Bitcoina

Pierwszy halving Bitcoina – listopad 2012
cena BTC w kontekście pierwszego halvingu Bitcoina

Pierwszy halving miał miejsce pod koniec listopada 2012 r. Od tamtej chwili bitcoin potrzebował dokładnie 513 dni, aby zaliczyć astronomiczny, blisko 13 000% wzrost z 2,01 USD do 270,94 USD.

Powszechnie uważa się, że pierwszy halving Bitcoina stał się w naturalny sposób katalizatorem znacznych wzrostów i rozpoczęcia nowego cyklu dla BTC.

Gdy tylko Bitcoin osiągnął szczyt pohalvingowy szczyt wynoszący 270,94 USD, pałeczkę przejęły niedźwiedzie. W 2013 roku zaczęły się spadki, które zniosły ostatecznie cenę kryptowaluty o 80%. Rynek niedźwiedzia trwał około 87 dni.

Drugi halving Bitcoina – lipiec 2016 r
cena BTC w kontekście pierwszego halvingu Bitcoina

Drugi halving miał miejsce na początku lipca 2016 r.

Minęło 1068 dni, dopóki kurs BTC zyskał ponad 12 000% od najniższego punktu 164,01 USD do szczytu cyklu rynkowego wynoszącego 20 074 USD. Po tym szczycie, bitcoin wszedł w 51-tygodniowy rynek niedźwiedzi, który osiągnął dno w połowie grudnia 2018 r.

Dwa poprzednie halvingi kontra dzisiejsze wydarzenie

Szczegółowa analiza powyższych wykresów daje podstawy, by wciągnąć następujące wnioski:

1.Większość wykładniczego wzrostu ceny BTC (rozumianego w kontekście halvingu) miało dotychczas miejsce po wydarzeniu.

2. Cena bitcoina ustanawiała dotychczas nowe ATH po każdym z dwóch halvingów.

3. Jeśli kurs BTC rósł w mniejszym tempie przed halvingiem, to niedługo po nim wzrosty zyskiwały na dynamice (w dłuższej perspektywie czasu).

4. Przed poprzednimi halvingami cena notowała znaczne spadki.

5. Lokalne szczyty sprzed halvingów stanowiły
historycznie najwyższą cenę cyfrowej waluty przed podziałem nagrody. Nie była ona jednak wystarczająco wysoka, aby ustanowić nowe ATH.

W tym miejscu wypada dodać, że opieranie wniosków z dwóch poprzednich halvingów na zasadzie danych historycznym może mieć jedną, poważną wadę. Okazuje się bowiem, że „2” to żadna próba (z punktu widzenia statystyki). Taki argument wysnuwa wielu analityków:

Trzeci halving Bitcoina a cena kryptowaluty

Jeszcze dzisiaj w południe cena bitcoina utrzymywała się na poziomie 8600 USD. Wielu obserwatorów zastanawiało się, dlaczego cena spada.

BTC odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich 50 dni, odkąd jego cena zanurkowała w połowie marca o blisko 50%. W ubiegły piątek, 8 maja, cena BTC osiągnęła poziom prawie 10 000 USD. Aktualnie możemy obserwować spadki ceny.

Bitcoinowi nie udało się trwale przekroczyć bariery 10 000 USD. W niedzielę 10 maja, cena BTC wzrosła o 10%, zbliżając się do poziomu 8600 $. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji BTC wyceniany był na 8627 USD z kapitalizacją rynkową 155 miliardów USD.

W dniu wczorajszym bitcoin po raz kolejny był świadkiem ogromnej zmienności. Doszło wówczas do likwidacji pozycji długich o łącznej wartości blisko 200 milionów dolarów.

Czy bitcoin spadł przez ogromną zmienność na giełdach instrumentów pochodnych?

Tuż przed dzisiejszym halvingiem Bitcoina, aktywność na wszystkich głównych platformach handlu kryptowalutami znacznie wzrosła. Szczególnie gwałtowny wzrost obrotów odnotowały jednak platformy handlu instrumentami pochodnymi BTC.

Opcje na Deribit zarejestrowały swój rekordowo wysoki wolumen, zaś CME zarejestrowało rekordową liczbę otwartych pozycji. Z drugiej strony, na giełdach spot odnotowano wzrost wolumenu, podobnie jak w 2017 r.

Halving przyciąga duże zainteresowanie inwestorów zwłaszcza na chwilę przed faktycznym wydarzeniem. Do wyścigu o zakup BTC dołącza wielu nowych inwestorów.

Tuż przed halvingiem cena bitcoina zanurkowała…

Na godzinę przed halvingiem kurs bitcoina zniżkował do okolic 8300 USD (4,45%/24h):

wykres BTC USD od TradingView

A tak przedstawia się rynek największych coinów zaraz po halvingu Bitcoina:

źródło: tutaj

Co wydarzy się dalej? Zobaczymy. Jedno jest pewne. Kolejny, trzeci w historii halving Bitcoina już za nami. Kolejny „już” za cztery lata.

źródło: tutaj

Świętuj halving Bitcoina razem z nami!

Trzeci halving Bitcoina stał się faktem. Celebruj to wyjątkowe wydarzenie razem z nami na facebooku! Pobierz okazjonalną, halvingową nakładkę na swoje zdjęcie profilowe i wyraź wprost, że świętujesz!

Nakładkę znajdziesz pod tym linkiem.

https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=233772671373660

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinHalvingHalving bitcoina
Komentarze (0)
Dodaj komentarz