Przeglądany tag

Halving bitcoina

Zanim dowiesz się, czym jest halving bitcoina, wypada zapoznać się z terminem mining. Wydobywanie bitcoinów (mining) to proces, w którym ludzie używają swoich komputerów, aby uczestniczyć w sieci blockchain Bitcoin jako procesor transakcji.

Bitcoin używa modelu konsensusu zwanego Proof of Work. Oznacza to, że górnicy muszą udowodnić, że włożyli wysiłek w przetwarzanie transakcji, aby otrzymać nagrodę w postaci kryptowaluty. Wysiłek ten obejmuje czas i energię potrzebne do uruchomienia sprzętu komputerowego i rozwiązania złożonych równań

Szybsze komputery z określonymi typami sprzętu przynoszą większe korzyści, a niektóre firmy zaprojektowały chipy komputerowe przeznaczone specjalnie do wydobywania. Te komputery mają za zadanie przetwarzanie transakcji Bitcoin i są za to nagradzane.

Termin wydobycie nie jest używany w sensie dosłownym, ale jest używany w odniesieniu do sposobu gromadzenia metali szlachetnych. Górnicy Bitcoin rozwiązują problemy matematyczne i potwierdzają zasadność transakcji. Następnie dodają te transakcje na końcu bloku i tworzą łańcuchy tych bloków transakcji, tworząc łańcuch bloków. Kiedy blok zostanie wypełniony transakcjami, górnicy, którzy przetworzyli i potwierdzili transakcje w bloku, są nagradzani Bitcoinem.

Transakcje o większej wartości pieniężnej wymagają większej liczby potwierdzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ten proces nazywa się wydobyciem, ponieważ praca wykonana w celu wydobycia nowego Bitcoina z kodu jest cyfrowym odpowiednikiem fizycznej pracy wykonanej w celu wydobycia złota z ziemi. Więcej informacji na temat technicznych wewnętrznych działań wydobywania bitcoinów można znaleźć w naszym artykule dotyczącym wydobywania bitcoinów.

Halving Bitcoina

Co 210 000 wydobywanych bloków lub mniej więcej co cztery lata, nagroda przyznawana górnikom Bitcoin za przetwarzanie transakcji jest zmniejszana o połowę. Zmniejsza to o połowę tempo, w jakim nowe BTC są wprowadzane do obiegu. W ten sposób Bitcoin wykorzystuje syntetyczną formę inflacji, która zmniejsza się o połowę co cztery lata, dopóki cały Bitcoin nie zostanie uwolniony i nie znajdzie się w obiegu.

System ten będzie funkcjonował do około 2140 roku. W tym momencie górnicy zostaną nagrodzeni opłatami za przetwarzanie transakcji, które zapłacą użytkownicy sieci. Te opłaty zapewniają, że górnicy nadal mają motywację do wydobywania i utrzymywania sieci. Chodzi o to, że konkurencja o te opłaty spowoduje, że pozostaną one na niskim poziomie po zakończeniu o połowę.

Zmniejszenie o połowę jest znaczące, ponieważ oznacza kolejny krok w malejącej skończonej podaży Bitcoina. Istnieje tylko 21 milionów bitcoinów.

W 2009 roku nagroda za każdy wydobyty blok w łańcuchu wynosiła 50 Bitcoinów. Po pierwszym halvingu było to 25, potem 12,5, a 11 maja 2020 roku 6,25 bitcoinów na blok.3 Aby to przedstawić w innym kontekście, wyobraźmy sobie, że ilość złota wydobywanego z ziemi była zmniejszana o połowę na cztery lat. Jeśli wartość złota opiera się na jego rzadkości, wówczas „zmniejszenie o połowę” produkcji złota co cztery lata teoretycznie podniosłoby jego cenę.

Halving zmniejsza tempo tworzenia nowych monet, a tym samym zmniejszają dostępną podaż. Może to mieć pewne konsekwencje dla inwestorów, ponieważ inne aktywa o niskiej podaży, takie jak złoto, mogą mieć wysoki popyt i powodować wzrost cen.

W przeszłości halvingi korelowały z ogromnymi wzrostami ceny BTC. Podczas pierwszego halvingu, który miał miejsce w listopadzie 2012 r., w ciągu roku nastąpił wzrost z około 12 USD do prawie 1150 USD. Drugi halving bitcoina miał miejsce w lipcu 2016 r. Cena przy tym halvingu wyniosła około 650 USD, a do 17 grudnia 2017 r. wzrosła do prawie 20 000 USD. Następnie cena spadła w ciągu roku od tego szczytu do około 3200 USD, czyli o prawie 400% więcej niż cena sprzed obniżenia o połowę4.

Teoria halvingu i reakcji łańcuchowej, którą wywołuje, działa mniej więcej tak:

Nagroda jest zmniejszona o połowę → połowa inflacji → niższa dostępna podaż → wyższy popyt → wyższa cena → zachęta dla górników nadal pozostaje, niezależnie od mniejszych nagród, ponieważ wartość Bitcoina wzrasta.

W przypadku, gdyby halving nie zwiększył popytu i ceny, górnicy nie mieliby motywacji, ponieważ nagroda za ukończenie transakcji byłaby mniejsza, a wartość Bitcoina nie byłaby wystarczająco wysoka. Aby temu zapobiec, Bitcoin ma proces zmiany trudności potrzebnej do uzyskania nagród za wydobycie lub, innymi słowy, trudności w wydobyciu transakcji. W przypadku, gdy nagroda została zmniejszona o połowę, a wartość Bitcoina nie wzrosła, trudność wydobycia zmniejszyłaby się, aby zmotywować górników. Oznacza to, że ilość Bitcoinów wydanych jako nagroda jest jeszcze mniejsza, ale trudność przetwarzania transakcji jest zmniejszona.

Ten proces okazał się skuteczny dwukrotnie. Jak dotąd wynikiem halvingów był gwałtowny wzrost cen, po którym nastąpił duży spadek. Kryzysy, które nastąpiły po tych wzrostach, nadal jednak utrzymywały ceny wyższe niż przed wydarzeniem. Na przykład, jak wspomniano powyżej, bańka w latach 2017–2018 spowodowała, że Bitcoin wzrósł do około 20 000 USD, a następnie spadł do około 3 200 USD.4 Jest to ogromny spadek, ale cena Bitcoina przed halvingiem wynosiła około 650 USD. Chociaż ten system działał do tej pory, halving jest zwykle otoczony ogromnymi spekulacjami, szumem i zmiennością, i nie można przewidzieć, jak rynek zareaguje na te wydarzenia w przyszłości.