Grayscale Investments sprzedało całe swoje XRP

Grayscale rozwiązuje swój XRP Trust. Po sprzedaży wszystkich tokenów, fundusz rozdzieli gotówkę wśród inwestorów.

Instytucjonalny fundusz inwestycyjny Grayscale Investments rozpoczął procedurę rozwiązania swojego XRP Trust w odpowiedzi na pozew Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z grudnia 2020 r. SEC zarzuciła w nim firmie Ripple, że w myśl przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, jej token XRP jest nielicencjonowanym papierem wartościowym.

Grayscale sprzedało XRP

Zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego we środę, Grayscale zdecydowało się rozwiązać fundusz w odpowiedzi na falę wstrzymań i delistingów XRP z głównych giełd aktywów kryptograficznych po złożeniu skargi przez SEC.

W oświadczeniu Grayscale na temat XRP czytamy:

„Inwestorom z USA, w tym Funduszowi, będzie coraz trudniej przeliczyć XRP na dolary amerykańskie, a tym samym kontynuować działalność Funduszu”.

Wszystkie tokeny XRP będące w posiadaniu Funduszu zostały już upłynnione, a Grayscale zamierza rozdzielić wpływy pieniężne netto na udziałowców XRP Trust po odliczeniu kosztów. Fundusz zostanie rozwiązany po dystrybucji wspomnianych środków.

Organy regulacyjne w innych krajach nie są przekonane odnośnie statusu XRP

Pomimo twardego stanowiska SEC w sprawie XRP, organy regulacyjne w innych krajach nie są przekonane odnośnie tego, że token jest papierem wartościowym.

W styczniowym raporcie dotyczącym regulacji kryptowalut opublikowanym przez Skarb Państwa Wielkiej Brytanii, XRP zostało uznany za „nieregulowany token” obok wiodących aktywów cyfrowych takich jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH).

Raport klasyfikuje XRPEthereum i Bitcoin jako „tokeny, które są głównie używane jako środek wymiany”. Należą one do kategorii „nieuregulowanych”. Oznacza to, że ​​nie są one ani pieniądzem elektronicznym, ani tokenem security.

Japońska agencja usług finansowych wyznała wczoraj redakcji The Block, że klasyfikuje XRP jako kryptowalutę, a nie papier wartościowy.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs XRP/ USD na Bitstamp wynosi 0,29 USD.

kurs XRP/ USD; źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

GrayscaleRippleXRP
Komentarze (0)
Dodaj komentarz