Smart Contracter | „Jestem nastawiony na wzrosty”

Strateg i trader, który zdobył rzesze zwolenników po dokładnym przewidzeniu spadku kursu btcoina w 2018 r. twierdzi, że BTC jest gotowy na ponowne wzniecenie hossy.

W nowym tweecie, Bluntz (@SmartContracter), wyznał swoim 86 700 obserwującym, że Bitcoin zaczyna się rozgrzewać. Jego zdaniem, kupujący nadal bronią wsparcia około 30 000 USD.

„Ooo, niezłe wykupienie BTC tutaj, jestem nastawiony na wzrosty, aczkolwiek to trochę rujnuje moje pozycje w altach. Myślę, że rozpoczął się rajd do 50 000 dolarów”.

źródło: Smart Contracter/Twitter

Smart Contracter dodaje, że dominujący niedźwiedzi nastrój na rynku wiodącej kryptowaluty sygnalizuje rychłe osiągnięcie dna:

„Moim zdaniem dna BTC niebawem znowu dno, a wszystkie niedźwiedzie znowu żądają 20 000 USD”.

Rokowania ethereum

Trader przygląda się również Ethereum (ETH). Twierdzi, że wiodąca platforma smart kontraktów powinna zaliczyć zdrową korektę, zanim rozpocznie kolejną fazę hossy:

„To jest moja nowa mapa drogowa dla ETH.

Czy myślę, że to koniec? Nie.

Czy myślę, że schodzi głębiej przed atakiem na wyższe poziomy? Tak.

źródło: Smart Contracter/Twitter

Cream, MATIC, AKRO i SUSHI

Analityk uważnie obserwuje również zmiany cen na platformie zdecentralizowanych finansów Cream. Uważa, że Cream wyszedł z konsolidacji i jest na drodze do wyznaczenia nowego, rekordowego wyniku wyceny na poziomie 250 USD. W porównaniu z obecną ceną 173 USD oznacza to 44% wzrost.

„Cream wygląda bardzo dobrze, nowe szczyty w każdej chwili. To jest nieuniknione”.

źródło: Smart Contracter/Twitter

Smart Contracter jest również optymistyczny w zakresie rozwiązań skalujących blockchain Matic Network (MATIC) i Akropolis (AKRO), który jest protokołem DeFi, mającym na celu zbudowanie zdecentralizowanych i autonomicznych społeczności. Analityk uważa, że obydwa aktywa wyłamały się z konsolidacji i są gotowe do wzrostu.

Jeśli chodzi o SushiSwap (SUSHI), Smart Contracter twierdzi, że zdecentralizowana giełda wydznaczyła krótkoterminowy szczyt z możliwością spadku do około 4 USD.

źródło: Smart Contracter/Twitter

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Analiza KryptowalutAnaliza TechnicznaAnaliza Techniczna BitcoinAnaliza Techniczna KryptowalutyBitcoinmaticsushi
Komentarze (0)
Dodaj komentarz