Zaostrzenie kryzysu na Ukrainie przełożyło się na dalsze spadki kursów

2 415

W związku z kontynuowaniem przez Rosję działań polegających na rozmieszczeniu wojsk we wschodniej części kraju mocno ucierpiały kursy kryptowalut.

O ile w ciągu dobry Bitcoin (BTC) spadł „tylko” o 5,2%, to Solana (SOL) o 11,7%, a Cardano (ADA) aż o 12,9%.

Powrócił ekstremalny strach na rynku krypto

Kryptowalutowy indeks strachu i chciwości wskazuje obecnie na ekstremalny strach, a wartość wskaźnika wynosi 20. Dla porównania jeszcze wczoraj odnotowano 25, a w ubiegłym tygodniu 46. Chociaż nie brakuje inwestorów, którzy postrzegają takie sytuacje jako okazję do zakupów, wiele osób uważa, że chwilowo warto się wstrzymać z kupowaniem dipa.

Brytyjski premier Boris Johnson po raz kolejny przyznał, że najprawdopodobniej prezydent Putin zdecyduje się dokonać inwazji na Ukrainę. Według niego będzie się to wiązało z katastrofalnymi skutkami (zobacz również wcześniejszą wypowiedź premiera w związku z sytuacją na Ukrainie: Spadki kursów krypto w związku z coraz trudniejszą sytuacją na Ukrainie).

Analityk Bitbanku jest zaniepokojony obecną sytuacją

Analityk rynku kryptowalut w Bitbanku Yuya Hasegawa uważa, że w najbliższym czasie rynek finansowy będzie bardzo niechętny ryzykownym inwestycjom, co jest niekorzystne dla Bitcoina. Swoimi przemyśleniami podzielił się w krótkiej wiadomości: narracja związana z Bitcoinem jako bezpieczną przystanią prawie całkowicie się rozpadła, ponieważ coraz prawdopodobniejszy konflikt militarny i pogarszające się relację USA – Rosja sprawiają, że szerszy rynek finansowy przechodzi w tryb niechęci do ryzyka.

„Bitcoin’s safe haven narrative has almost completely fallen apart as the rising possibility of military conflict and the worsening U.S.-Russia relationship puts the wider financial market in risk-aversion mode”.

Napięta sytuacja na Ukrainie sprawiła, że nawet wiadomość o tym, że nie da się zamrozić portfela Bitcoin (o czym przekonały się władze Kanady) nie uratowała ceny najstarszej kryptowaluty przed spadkami.

Czy uważasz, że prezydent Putin może wydać rozkaz do ataku? A jeśli ziściłby się ten czarny scenariusz, to czy przewidywania typu kolejna hossa dopiero za 2 lata mają jakikolwiek sens?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze